Det er påvist virussykdommen Pancreas Disease (PD) ved Lerøy Seafood Group sitt fiskeanlegg på Kråkøya i Aure kommune på Nordmøre.

Det var Lerøys egen fiskehelsetjeneste som varslet Mattilsynet om mulig sykdom 30. oktober.

Ifølge en pressemelding fra Mattilsynet, påvises PD regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika.

«Mattilsynet og oppdrettsnæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika i et område som stort sett har vært fri for sykdommen», skriver Mattilsynet.

I en melding til Oslo Børs skriver Lerøy at den smittede fisken ikke har ytre tegn til sykdom eller forhøyet dødelighet.

Med bakgrunn i frykten for at virussykdommen skal spre seg i området, vil Lerøy i samråd med Mattilsynet vurdere å slakte hele fiskebestanden ved anlegget i løpet av de nærmeste ukene.

Ifølge Lerøy er det 1192 tonn fisk ved anlegget på Kråkøya. Den bokførte verdien av denne laksen er på 33 millioner kroner.

Det er Lerøy Hydrotech AS som driver anlegget. Dette selskapet er heleid av børsnoterte Lerøy Seafood Group.