Det ble eksportert 10.992 tonn fersk laks i uke 22, noe som er en nedgang på 12,8 prosent fra uken før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

For frossen laks endte forrige ukes eksport på 790 tonn, og prisen ble 41,99 kroner kiloet.