To fiskekjemper på Vestlandet, Lerøy Seafood og Austevoll Seafood, leverte sine regnskapstall i dag, onsdag.

Begge bedriftene kan fortelle om gode tider for næringen. Lerøy nesten doblet sitt resultat fra 2009 til 2010.

Austevoll Seafoods resultatforbedring på 67 prosent betyr at selskapet tjente mer enn 2,2 milliarder kroner i fjor.

Tirsdag leverte også Grieg Seafood svært gode tall.

For Austevoll Seafoods del er det gode priser på atlantisk laks og fiskemel som driver inntektene i været.

Fisket etter pelagisk fisk i fjerde kvartal ble redusert grunnet utsettelser i fiskeriene, blant annet i fisket etter anchoveta utenfor Peru. I år har Austevoll Seafood inngått en intensjonsavtale med Norway Pelagic om å fusjonere den pelagiske virksomheten.

Henter millioner

Austevoll Seafood eier majoritetsandelen av Lerøy Seafood, som satte rekord både i omsetning og driftsresultat i 2010. Lerøy-konsernet sløyde 106.800 tonn laks og ørret i fjor og er med det verdens nest største lakse— og ørretoppdretter. I fjerde kvartal tjente selskapet 15,10 kroner pr. kilo fisk.

Austevoll Seafoods styre foreslår 304 millioner kroner i utbytte. 216 av millionene havner hos Laco AS, eierselskapet til Møgster-familien.

Styret i Lerøy Seafood vil dele ut 545,8 millioner kroner til aksjonærene. 341 millioner havner hos nettopp Austevoll ASA, som eier 62,56 prosent av Lerøy Seafood.