Når det nye parkeringshuset i Laguneparken åpner i november, innføres det samtidig parkeringsavgift. Det vil bli satt opp bomanlegg både ved inn— og utkjøringen, skriver Fanaposten tirsdag.

— Nå når ferdigstillingen av kollektivterminalen for buss er rett rundt hjørnet, blir presset på parkeringsplassene mye høyere. Derfor ser vi oss nødt til å gjøre tiltak, sier Lagunen direktør Knut Eliassen til Fanaposten.

Lagunen blir endestopp

Bybanen åpner byggetrinn to fra Nesttun til Rådal (Lagunen) neste år. Lagunen blir da midlertidig endestopp inntil byggetrinn tre, Rådal - Flesland, står ferdig.

— Frykten hos butikkeiere og oss som driver senteret er at det skal stå veldig mange biler på kundeparkeringsplassene når vi åpner hver morgen. Derfor går vi inn og regulerer nå, forklarer direktøren.

Mange av innbyggerne som bor i søndre bydel og jobber i sentrum, vil komme til å benytte seg av Bybanen. For disse er det opprettet 185 nye innfartsparkeringsplasser med innkjøring fra Steinsvikvegen. I tillegg er det gjort en avtale med Lagunen om at dagpendlerne kan bruke 150 av parkeringsplassene i det eksisterende parkeringshuset. Eliassen mener det er for lite.

— Vi tror det er et altfor lavt antall plasser og at folk vil parkere på våre kundeparkeringer. Det offentlige har ikke tatt tilstrekkelig innover seg hvor mange det er. Da blir slike løsninger som å innføre en betalingsordning tvunget frem, sier han til Fanaposten.

Ti kroner timen

Senterdirektøren sier han er positiv til kollektivutbyggingen, men at det offentlige burde sørget for et tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser.

Han påpeker også at det kun er parkeringshusene og plassene foran hovedinngangen som blir avgiftbelagte (ti kroner timen for de første to timene - deretter 20 kroner timen). Resten av arealet vil få en ordning med gratis parkering i inntil to timer - med avgift for å stå utover dette.

Hva synes du om de nye avgiftene? Si din mening i kommentarfeltet!