Kultur— og ressursutvalget i Hordaland fylkeskommune behandlet forslag til innsigelser mot en rekke arealplaner i sitt møte i dag. Det gjaldt blant annet tre prestisjetunge planer utarbeidet av Bergen kommune.

Lettere for byrådet

Laguneplanen fikk fylkesrådmannens kritikk fordi det legges opp til altfor mye nytt handelsareal i planen. Politikerne fra Høyre, Frp, Venstre og KrF avviste forslaget og fjernet innsigelsen.

— For KrF har det vært viktig å ikke legge unødvendige kjepper i hjulene for det gode arbeidet som gjøres av Bergen kommune og byråd Filip Rygg. At plansaken om Lagunen blir sendt frem og tilbake mellom fylkeskommunen og Bergen kommunen er verken handelsnæringen eller innbyggerne tjent med, og KrF er opptatt av at man skal få fortgang i arbeidet på Lagunen, sier medlem i utvalget, Vegard Ask (KrF).

I Mindemyrplanen – den største næringsarealplanen fremmet av kommunen noen gang – fjernet politikerne en innsigelse mot handelsarealet i planen, etter forslag fra samme Ask. Innsigelsene knyttet til at planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til kulturminner, ble stående.

I den svært viktige planen for Nygårdstangen med forslag om riving av Bygarasjen, ble fylkesrådmannens forslag til innsigelser stående. Politikerne i utvalget mener planen bør legge bedre til rette for drift av kollektivterminalen i anleggsperioden. Dessuten er det i planen ikke tatt hensyn til funn av mulige kulturminner.

Bømlo-løsning

Det stopper ikke med disse viktige bergensplanene. Forslag til kommuneplan for Bømlo møtte et ras av innsigelser fra fylkesrådmannen.

Disse falt nesten alle som en da politikerne behandlet planen. Bakgrunnen for dette var en befaring som flere av utvalgets politikere og administrasjonen i fylkeskommunen deltok på sammen med blant andre fylkesmannen i Hordaland.

Fylkesmannen og Bømlo kommune ble under befaringen enige om en rekke endringer i planen. Likevel opprettholdt administrasjonen sine forslag til innsigelser. Noe som møtte kritikk i utvalget.

— Det blir litt spesielt at fylkeskommunen, etter at det er oppnådd enighet med Fylkesmannen, skal klemme inn sine innsigelser i saken, sa Frps Sigmund Framnæs.