På eit halvt år er lakseprisen meir enn halvert, frå nesten 45 kroner til under 20 kroner per kilo. Det viser prisstatistikken frå Fish Pool, ein marknadsplass for kjøp og sal av finansielle kontraktar om laksprisen fram i tid.

Oppdrettarane har ikkje fått mindre for laksen sidan hausten 2004.

Prisfallet i vår kom overraskande på både bransjen og aksjeanalytikarane. Moglege årsaker er auka produksjon i Noreg, og ny vekt for oppdrettsnæringa i Chile.

Under 20 kroner kiloen er truleg så lågt at heile bransjen taper pengar.