Det blir den lågaste fastrenta frå Lånekassen nokosinne.

Oppgang på sikt

— Renta går ytterlegare ned for tre års bindingstid, mens ho går litt opp for både fem og ti års bindingstid. Det ser altså ut til at marknaden forventar ei renteauke på lengre sikt, seier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum i ei pressemelding.

Vil du binde renta, kan det vere lurt å vente til 1. juli med å bestemme seg. Då blir nemleg den flytande renta for fjerde kvartal endeleg fastsett.

— Då har ein eit betre grunnlag for valet, forklarar Mjærum.

Den flytande renta blir frå 1. juli på 3,6 prosent.

— Det kan sjå ut som om den flytande renta vil søkke ned mot 3,0 frå 1. oktober, men dette er ein usikker prognose då det står att ein månad av observasjonsperioden, seier Mjærum.

Lånekassen ligg etter

Det har fleire gonger vore klaga på at Lånekassen har hatt høgare rente enn bankane.

— Dette er fordi studielånsrenta blir endra seinare enn rentene elles i marknaden. Lånekassen aukar rentene seinare enn banken, og vi set dei ned seinare. Ingen taper på dette, seier Mjærum.

Ønskjer du å binde renta, er siste frist 10. juli.

LAV FASTRENTE: Informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum, melder om den lavaste fastrenta nokon sinne.
LÅNEKASSEN