– Den største utfordringen for fagbevegelsen akkurat nå, er å unngå en borgerlig regjering etter valget. En slik regjering vil endre arbeidsmiljøloven, reversere tiltak mot sosial dumping og redusere fagbevegelsens innflytelse, sa Flåthen på LO-kongressen tirsdag.

Men LO-lederen understreket at heller ikke de rødgrønne kan ta for gitt en helhjertet støtte fra fagbevegelsen. Med statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i salen varslet Flåthen en rekke «tøffe krav» som LO forutsetter gjennomført i løpet av neste periode.

**Les også:

Refset Sponheim**

Kravliste – Det aller viktigste kravet er arbeid til alle. Regjeringen må sørge for å skape nye arbeidsplasser og sende ledige raskt ut i arbeid, sa Flåthen. Han flagget også støtte til Fellesforbundets leder Arve Bakke, som har krevd bedring av vilkårene for de arbeidsledige.

Andre krav fra LO er økt innsats for likelønn mellom menn og kvinner, større satsing på fornybar energi, rett til heltidsarbeid, krav om etter— og videreutdanningsreform, styrket kommuneøkonomi og ingen endring av sykelønnsordningen.

– Den som vil ha LO på lag må holde fingrene fra fatet når det gjelder sykelønnsordningen, sa Flåthen.

Han kom også inn på striden om oljeboring i nord. LO-lederen talte varmt for utnyttelse av naturressursene, og slo fast at den nordlige landsdelen også har rett til industriell utvikling. Spørsmålet er omstridt innad i så vel LO som den rødgrønne regjeringen, der synet er delt på oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

**Les også:

LO vil utsette postdirektivet**

Regnskap LO har gjennomført en medlemsdebatt som har gitt over 63.000 politiske og faglige innspill fra de fagorganiserte. Innspillene skal systematiseres under LO-kongressen og utgjøre en kravliste som skal sendes alle norske partier før valget.

Forrige gang talte kravlista 58 punkter. LO fikk svar fra alle partier, med unntak av Frp og Høyre. Og nettopp Frps styrkeforhold i en mulig borgerlig regjering, bekymrer Flåthen.

– Bondevik-regjeringen førte en politikk for de rike og velstående, og var på lag med arbeidsgiverne. Jeg er redd for at en ny borgerlig regjering vil gjøre enda mer enn sist, sa LO-lederen.

Ap-medlemmet Flåthen hadde mye godt å si om den rødgrønne regjeringen, som han mener er den første i verden til å legge fram et fagligpolitisk regnskap, der kravene fra fagbevegelsen gjennomgås punkt for punkt.

– Vi har reversert den forrige regjeringens brutalisering av arbeidslivet, og sikret arbeidsfolks rettigheter, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han på LO-kongressen onsdag kvitterte ut for løftene han ga fagbevegelsen for fire år siden.

Blant løftene som hevdes innfridd er kravet om trygge pensjoner, forsvar av sykelønnsordningen, styrket arbeidsmiljølov og kamp mot privatisering.

Si din mening om kravene her.

SCANPIX