Det sier LO-leder i Trondheim, Arne Byrkjeflot. Han har ledet opposisjonen innad i LO mot de mest omdiskuterte endringene i pensjonsreformen. Nå blir det omkamp, ettersom LO og NHO under lønnsoppgjøret i 2008 avtalte å evaluere AFP-ordningen innen 2017. I tillegg holder Arbeidsdepartementet på med en evaluering av hele pensjonsreformen.

— Men vi kan ikke vente helt til da med å rette opp de verste urimelighetene. De må vi få gjort noe med nå, sier Byrkjeflot.

Det er først og fremst to forhold han da sikter til.

— Vi kan ikke leve med at du mister AFP, og da opptil en tredjedel av hele pensjonen din livet ut, om du ikke klarer å stå i jobb når du er 62 år. Det andre gjelder de lavtlønte, som mister AFP fordi de ikke tjener nok, og derfor heller ikke har råd til å gå av når de er 62 år, sier Byrkjeflot.

Han gjør det klart at det ikke er mulig å rette opp dette gjennom å endre AFP-ordningen.

— For AFP er en kollektiv ordning hvor man ikke tjener opp individuelle rettigheter enkeltvis. Det betyr at bedriftene også slipper å føre fremtidige AFP-forpliktelser i balansen i sine regnskaper. Og det var nettopp for å slippe denne belastningen, man nå vil fjerne hele ytelsesmodellen i privat sektor, sier Byrkjeflot.

Ifølge Byrkjeflot er det en tredjedel av LOs medlemmer som ikke klarer å stå i jobb til de er 62 år.

Distriktssekretær i LO Hordaland, Roger Pilskog tror at lønnsoppgjøret i 2014 kan bli et pensjonsoppgjør.

— At de ansatte ved A2G Grafisk som nå risikerer å miste jobben sin, også kan miste sin AFP-pensjon, er helt urimelig, sier Pilskog.