I en fellesuttalelse krever de fire organisasjonene at regjeringen i Nasjonal transportplan satser på Bergensbanen og bygger Ringeriksbanen, som alene vil forkorte togturen mellom Bergen og Oslo med nesten én time.

Brevet er signert regiondirektør Tom Knudsen i NHOHordaland, distriktssekretær Roger Pilskog i LO Hordaland, samt regiondirektør Per SteinarJensen, NHO Buskerud og distriktssekretær Jan Petter Gundersen i Buskerud LO.

«Uholdbart»

«Bergensbanen er landets mest trafikkerte fjerntogstrekning for både gods og personer, og den er en betydelig turistbane. Bergensbanen står for mellom 50 og 60 prosent av godstransporten mellom landets to største byer. persontrafikken har en markedandel på 20 prosent mellom de to byene — en andel som raskt kan øke. I NSBs nye rutetider fra desember 2012 fortsetter reisetiden mellom Oslo og Bergen å øke. Dette er uholdbart og viser med all tydelighet behovet for raskt å utvikle Bergensbanen», heter det i oppropet.

Brevet er signert regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland, distriktssekretær Roger Pilskog i LO Hordaland,

De fire støtter i likhet med kommunene og fylkeskommunene langs Bergensbanen opp om det såkalte "Alternativ B" i Høyhastighetsutredningen, som vil redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen til 4 timer og 15 minutter ved å gjøre tiltak på dagens bergensbanetrasé. Det betyr at man forkaster tanken om en Haukelibane de neste tiårene.

Kutter 55 minutter

Det viktigste enkelttiltaket i Alternativ B, er byggingen av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss. Den vil alene kutte reisetiden med 55 minutter, og er tenkt utbygd som en høyhastighetsstrekning med dobbeltspor.

«Vi forventer at Ringeriksbanen planlegges ferdig i første del av kommende NTPs planperiode og beholder ambisjonen om byggestart i 2018», skriver LO— og NHO-lederne.

Ringeriksbanen ble vedtatt bygget av Stortinget allerede i 1992, men uenighet om trasévalg, kostnadssprekk, lyntogdebatt og generell sendrektighet i byråkratiet har sendt prosjektet ut på sidelinjen i årevis.

Det siste året har ideen om banen igjen begynt å høste støtte blant mange toppolitikere, ikke minst fordi den vil kunne utvikle Hønefoss-området til en viktig satelittby for Oslo. Blant dem som har gitt sin støtte til Ringeriksbanen, er Martin Kolberg (Ap), Erna Solberg (H), Audun Lysbakken (SV) og Knut Arild Hareide (KrF).

Hva mener du om kravet?