Kilder Aftenposten har snakket med bekrefter at LO enstemmig vil gå imot direktivet.

LO-sekretariatet mener tilleggspunktene fra Arbeidsdepartementet ikke er gode nok, og vil kreve ytterlige garantier.

Det har vært møter mellom LO-leder Roar Flåthen og andre forbundsledere i forkant, så avgjørelsen skal ha vært avklart i forkant av møtet.

Det har lenge vært uklar hvorvidt LO ville gå i mot direktivet eller ikke.

I en høringsuttalelse fra 2010, ga LO uttrykk for at de var for å implementere direktivet, mot at Regjeringen kom med noen tilleggsgarantier. Men siden den tid har flere store LO-forbund gått imot.

18. januar i år ble det avholdt storpolitisk streik, hvor blant annet EL og IT, Fagforbundet, Handel og Kontor, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, krevde at LO måtte snu.

Nå kan det se ut til at de har fått viljen sin.

LO vil avholde en kort pressekonferanse etter møtet.