I dag er Scott sjef for NorthEdge i Bergen.

– Det er en utrolig spennende bransje. Det skjer hele tiden noe. Sjøforsikringsmiljøet i Bergen er av internasjonal størrelse og det største og ledende i Norge, forteller hun.

Marita Scott startet karrieren hos Vesta, men ble med da sjøforsikringen i Vesta ble fusjonert med Storebrand og siden med Gard.

Sammen med tre andre Gard-ansatte og ni fra forsikringsmeglerfirmaet Henschien var hun med å starte NorthEdge Risk Services i Bergen i 2001. I 2007 ble hun administrerende direktør og leder nå selskapet med 22 ansatte i Bergen.

Selskapet er en del av NorthEdge gruppen med 35 ansatte, og har kontorer i Bergen, Singapore og Oslo.

Halvparten kvinner

– Det går an å gjøre karriere i maritime næringer selv om en er kvinne. Her hos oss er halvparten kvinner. Innen skadebehandling er alle kvinner, men generelt i de maritime næringer er det altfor få. Det må vi gjøre noe med, sier Marita Scott.

Hun er en av ildsjelene i arbeidet med å hjelpe kvinner frem i de maritime næringene.

50-åringen er pådriver i den maritime ressursgruppen i Bergen Næringsråd og er president i Wista, en internasjonal kvinneorganisasjon innen shipping.

– Jeg har inntrykk av at folk flest vet for lite om det maritime. Her i Bergen har vi et maritimt miljø og et omfang som savner sidestykke i Norge og kanskje også internasjonalt. Men vet folk flest om dette, spør hun seg selv.

– På tross av 30.000 ansatte og en omsetning på 60–70 milliarder kroner årlig, er kunnskapen om de maritime næringene liten. Dette må næringen selv ta ansvar for.

Sveiser skip på Laksevåg

Helene Sletvold (19) har også satset maritimt. Mo i Rana-jenten kom til Bergen for syv år siden og er nå sveiselærling ved Bergen Group BMV. Hun har to års læretid før hun får sveisesertifikat og har et drøyt år igjen av læretiden.

–Jeg ønsket ikke sosial— og helsefag på videregående, så jeg valgte å bli sveiselærling før videre skolegang.

– Hvilke planer har du for fremtiden?

– Er ikke sikker, men har et ønske om å utdanne meg som sveiseingeniør. Det krever tre til fem års utdanning, avhengig av hvilken vei du velger inn i yrket. Når jeg blir eldre, kan jeg tenke meg å bli lærer, sier Helene Sletvold.

Må lære av Forsvaret

Leder for Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal, kan bekrefte uttalelsene til Marita Scott. Maritimt Forum er en nettverksorganisasjon for maritime industribedrifter, rederier, verft, tjenesteleverandører, utdannelsesinstitusjoner og blant annet Bergen kommune, fylket og Bergens Rederiforening.

– Selv om det er finanskrise må vi tenke på fremtidig rekruttering til maritime næringer. Det er dessverre slik at det er altfor få kvinner som tar utdanning og jobb i næringen. Av 87 maritime elever på Bergen Maritime i 2008, var det kun seks jenter. Vi ser også at få kvinner søker på stillinger i maritim bransje, sier Haugsdal.

Han viser til Forsvaret der de har hatt en tydelig strategi om å øke kvinneandelen. Det har de lykkes med og har klart å bryte det tradisjonelt ekstremt mannsdominerte miljøet der. Jeg tror de maritime næringene har noe å lære av det de gjør, sier Haugsdal.

Kartlegger problemet

Han opplyser at Maritimt Forum Bergensregionen, Hordaland fylkeskommune og Wista nå har gått sammen om å etablere et kartleggingsprosjekt som skal se på hvorfor næringen sliter med å rekruttere kvinner. Målet er å lage en handlingsplan med tiltak rettet spesielt mot kvinner.

Han viser til at Hordaland fylkeskommune har både maritim næring og kvinner som sine satsingsområder, og finansierer 50 prosent av prosjektet. Innovasjon Norge, Stiftelsen Neptun Bergen og Bergens Rederiforening går også inn med betydelig støtte til prosjektet, som skal ledes av Kari Svenke fra Fender Marine AS.

– Kan det være at jobber i de maritime næringer og til sjøs ikke fenger kvinner fordi de vet for lite om mulighetene?

– Ja. Å reise til sjøs i dag er noe helt annet enn den gang ungdom ble sendt til sjøs på grunn av tilpasningsvansker på land. I dag kreves utdannelse og kompetanse, sier Marita Scott.

– Her hos oss har vi ansatt en telegrafist fra handelsflåten. Hun arbeider i skadeavdelingen vår og er jurist. Nettopp fordi hun også hadde kompetanse fra sjøen fikk hun jobben. For folk med sjømannsbakgrunn åpner det seg mange muligheter på land, i rederier, hos skipsmeglerselskaper, i bank og forsikring, peker Marita Scott på.

Ikke flinke nok

– Men vi har en jobb å gjøre. Næringen blir ikke troverdig hvis vi ikke kan vise hvilke karriereveier som finnes. Her har vi ikke vært flinke nok. Målet må være å få kvinner inn i operative og tekniske jobber, som beslutningstakere og ledere. Vi må rett og slett starte en prosess, sier Marita Scott.

Hogne Haugsdal etterlyser også utdannelse her hjemme i shipping. I dag må de som ønsker å satse i shipping enten til England eller Danmark for å utdanne seg. Målet må være å få til en shippingutdannelse i Bergen, mener Haugsdal.

Rune Sævig
Tor Høvik