Forsker Anne Hege Strand ville skrive doktoravhandling om fattigdom i Europa. Da hun begynte å jobbe med temaet, fant hun ut at skilsmisse er den viktigste årsaken til at folk blir fattige.

— Dermed ble jeg interessert i dette med skilsmisser, sier Strand til bt.no.

Norge skiller seg ut

Hun fant ut at Norge skiller seg fra alle andre land i hvordan skilsmisse slår ut økonomisk.

— Det som har vært det mest oppsiksvekkende funnet, er at kvinner og menn sitter igjen med omtrent samme mengde penger i lommeboken etter en skilsmisse. Sånn er det ikke i noen andre land i verden. I andre land sitter menn igjen med mer penger etter skilsmisse, forteller forskeren.

Gode ordninger

Forklaringen er ikke at menn og kvinner er mer likestilte i Norge.

— Hovedsvaret er den norske velferdsstaten. Den blir viktig for kvinner for flere måter. Den sørger for at det er mulig å være alenemor og samtidig være i jobb. I tillegg har Norge et godt fungerende barnebidragssystem, som alenemor får man penger fra eksen. Norge har mer generelle velferdsordninger som bidrar: redusert betaling i barnehagen, overgangsstønad, ekstra barnetrygd og annen skatteklasse, sier Strand.

Mer økonomisk sårbare

Alt dette gjør at fraskilte mødre har omtrent sitter igjen med omtrent like mye penger som fraskilte fedre.

— Jeg ble litt overrasket, i og med at all forskningslitteratur som har vært gjort på dette tidligere, viser at kvinner taper mest. Først lurte jeg på om jeg har regnet feil, men lignende undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå understøtter det jeg fant, så jeg har nok ikke det, sier Strand.

  1. september disputerer hun for doktorgraden ved Universitetet i Bergen.

Begge taper på skilsmisse

Hun har ikke funnet noen andre land som har like gode velferdsordninger for alenemødre som Norge.

— Fremtidsbekymringen i Norge er at det ikke skal mye til for å endre denne balansen. Hvis man kutter overgangsstønaden for eksempel, kan det fort gå feil vei, sånn at det blir ulikt i Norge også.

Forskningen hennes viser at både menn og kvinner taper økonomisk på skilsmisse, men i Norge taper de like mye.

Blir fattige i England

Slik er det ikke i Storbritannia, som Strand har sammenlignet med.

— Britiske menn tjener på å skille seg, mens nesten halvparten av kvinnene faller under fattigdomsgrensen. Norske og engelske kvinner har omtrent like stor sannsynlighet for å bli skilt, men sannsynligheten for å bli fattig er mye større i England.

Hun mener derfor det er viktig å bevare velferdsordningene rettet mot aleneforsørgere som Norge har.

Andre forskere overrasket

Internasjonale forskere har blitt overrasket over Strands funn.

— De trodde det ikke fantes land i verden hvor man klarer å beskytte kvinner økonomisk så mye som i Norge.

Hun er nå ansatt i Fafo der hun jobber videre med å se på velferdsforskning.

VELFERD FOR ALLE: Markering for Velferdsstaten på Torgalmenningen. Anne Hege Strand mener det er viktig å bevare velferdsordningene til aleneforeldre.
TOR HØVIK