Vorland i Sund

Eiendommen som er på nesten 37 mål ble solgt fra Sund kommune til et av selskapene til den svindelsiktede 57-åringen i november 2004. Kjøpesum: 1,4 mill. Selskapet startet regulering av området i 2005. Et forslag til reguleringsplan ble behandlet av politikerne i mars 2012.

De hadde en rekke innvendinger til planene, og forlangte blant annet at utbyggingsgraden ble redusert. Men det ble åpnet for å legge planen ut på første gangs høring, dersom kravene som kommunen stilte ble oppfylt. Siden har ikke kommunen hørt noe. Sund kommune har utestående behandlingsgebyr på 92.925 kroner. Det er ikke gjort noe fysisk arbeid på denne eiendommen.

Eidesjøen i Sund

Eiendommen er på 15 mål, og reguleringsplanen for småhusbebyggelse ble godkjent i 2007. Det skal være gjort et arbeid i forhold til veirettigheter etc., men det er ikke gjort noe fysisk arbeid på eiendommen. Sund kommune har utestående behandlingsgebyr på 14.787 kr.

Tofterøy i Sund

Eiendommen på 12,5 mål ble solgt fra Sund kommune til et av selskapene til 57-åringen i februar 2004. Kjøpesummen var 662.000 kroner. Selskapet startet regulering av området, der det er satt av areal til 12 eneboliger. Reguleringsplanen ble godkjent i mai 2005. Eiendommen ble videresolgt til Marsteinen Eiendomsselskap i oktober 2011. De nye eierne har startet arbeid med tomtene, og har ingenting med 57-åringen eller forholdene han er siktet for å gjøre.

Anglevik i Fjell

Eiendommen har godkjent reguleringsplan for fem hytter. Her er en god del grunnarbeid gjort. 57-åringen har bedt om, og fått politisk aksept for å regulere om fra hytter til eneboliger. Forslag til privat leveringsplan er levert inn, men Fjell kommune har påpekt feil og mangler som de har bedt om at det rettes opp i.

Sotra Fjell Sund eiendommer kart.pdf