— Mange bedrifter tjener ikke tilstrekkelig med penger til å betale den lønna vi mener våre medlemmer fortjener. Dersom vi stiller for høye krav, vil de ansatte bli møtt med et umulig produktivitetspress. Flere hotellsenger må res, flere gulv vaskes og flere hotellrom ryddes per time - hvis ikke blir det outsourcing. Det er et dilemma for oss, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke til NTB.

Han er ikke ukjent med denne problemstillingen. I oppgjør etter oppgjør har arbeidsgiverorganisasjonene prioritert de lavtlønte, uten at lønna har steget som forutsatt.

Innleder lønnsoppgjøret

— I Teko-overenskomsten var det i en periode statlig timestøtte for å sikre de ansatte en brukbar lønnsutvikling. Fortsatt er dette et lavlønnsområde, men hadde vi stilt strengere krav i tidligere oppgjør, ville hele denne industrien ha blitt utradert over natten, sier Bakke. Overenskomsten han sikter til omfatter blant annet arbeidstakere i den hardt prøvede norske tekstil- og konfeksjonsindustrien.

Årets tariffoppgjør innledes førstkommende fredag når Arve Bakke og Fellesforbundet i tråd med den såkalte Frontfag-modellen overleverer sine krav til arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Deretter går det slag i slag med forhandlinger i både privat og offentlig sektor.

— Vårt hovedkrav er å sikre medlemmenes kjøpekraft. I tillegg vil vi heve de som har lavest lønn og da spesielt kvinnene, sier Bakke. Han erkjenner at oppgjørets ramme blir moderat i år, gitt finanskrisens ettervirkninger og hensynet til konkurranseutsatt industri.

— Men selv om det er mindre til fordeling, må vi beholde viljen til å omfordele. De som har minst, må få mest. Det innebærer at kvinnene i hotell- og restaurantnæringen vil få mer i kroner og øre enn gutta i verkstedindustrien, sier Bakke.

- Må prioritere

Frontfag-modellen innebærer at øvrige oppgjør må forholde seg til rammene som settes under forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk industri. Men i offentlig sektor forventer enkelte forbund friske penger fra regjeringen, utover Frontfag-rammen, for å fremme likelønn mellom menn og kvinner.

Arve Bakke som tidligere har kalt forslaget om en likelønnspott for «tull», kan styre sin begeistring også her.

— De andre må også prioritere innenfor gitte rammer. Det går an å prioritere kvinner og lavtlønte innenfor en ramme alle forholder seg til, sier han.

Ved siden av de konkrete lønnskravene, prioriterer Fellesforbundet å få på plass en tariffavtaleløsning for bemanningsselskapene samt å forenkle reglene for allmenngjøring av tariffavtaler. Hensikten er å motvirke sosial dumping.

— I tillegg vil vi fremme krav om fri med lønn for å gå til tannlegen, for oppmøte på sesjon og for deltakelse i konferansetimer i skole og barnehage. Dette er noe mange tar for gitt, men på en rekke arbeidsplasser i privat sektor har man ikke slike rettigheter, sier Bakke.