Kværner-konsernet auka både omsetnad og overskot i 2013, og har ein solid ordrereserve som følgje av gode kontraktar som verftet på Stord har sikra seg. Verre er situasjonen ved Kværner Verdal, som har spesialisert seg på å byggje stålunderstell til olje— og gassplattformer, såkalla jacketar.

— Vi gjennomfører no ei vurdering av ulike muligheiter for verftet på Verdal, og vi må konkludere på dette arbeidet snarast, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i ei pressemelding i høve at Kværner fredag morgon la fram resultat for fjerde kvartal og heile året 2013.

Konsernet noterte seg for driftsinntekter i fjor på knapt 13 milliardar kroner, mot 8,9 milliardar i 2012. Resultatet før skatt, renter, av- og nedskrivingar enda på 636 millionar kroner, mot 417 millionar i 2012. Styret gjer framlegg om eit utbyte på 61 øre per aksje i april.

Bokført ordrereserve ved utgangen av 2013 var på 22,8 milliardar kroner, der Kværner Stord står for brorparten med sine Eldfisk-, Edvard Gireg- og Ormen Lange-oppdrag og nyleg vunne samanstilling- og ferdiggjeringskontraktar for Statoils Aasta Hansteen-plattform som for tida er under bygging i Korea.

Kværner selde før jul USA-selskapet North American Construction, og bokførte ein vinst på 272 millionar kroner for det.

Trass eit brukbart resultat og god ordreinngang, held Kværner fram programmet for kostnadskutt og produktivitetsauke. Kostnadane skal ned 15 prosent.