— Jeg ser at det som kommer ut om denne saken er belastendefor kommunen. Det går også ut over tilliten til rådmannen, uavhengig av om deter rett eller galt, sier rådmann i Kvam herad, Harald Inge Anderssen, tilHordaland Folkeblad.

Lukket møte

Onsdag brakte BT nyheten om at Anderssen er permittert,blant annet som følge av at rådmannens kjøp av konsulenttjenesterfra en kvinnesom siden ble hans samboer.

Rapporten kvinnen utarbeidet skal ifølgerådmannen ha kostet kommunen 40.000 kroner. Kvinnen har ingen formellkompetanse, men ble engasjert etter at Harald Inge Andersen hadde truffet hennepå en flyreise. I følge rådmannen er de to blitt samboere noen måneder etter atrapporten ble levert.

I et lukket møte i formannskapet, hvor også kommuneadvokatenvar til stede, ble det vedtatt å starte en prosess som kan ende med atrådmannen sies opp fra sin stilling allerede kommende tirsdag.

Pakke sakene

Selv om Anderssen avviser at han har gjort noe galt, regnerhan med at utfallet er gitt.

— Jeg ser for meg at arbeidsforholdet blir avviklet, sierhan til Hordaland Folkeblad.

— Når en går inn i en stilling som rådmann, vet en at omtilliten skulle forsvinne av en eller annen grunn, rasjonell eller irrasjonell,må rådmannen pakke sakene sine.

BThar bedt om innsyn i rapporten og andre dokumenter i saken. Etter det BT fåropplyst fra kommunen er denne ikke registrert. Det er heller ikke avtalen somer inngått mellom rådmannen og kvinnen. BT har også bedt om innsyn i andredokumenter i saken. Innsynskravet er avvist under henvisning til at dokumentene er en delav en personalsak.

FERDIG? Harald Inge Anderssen,