— Usikkerheten rundt hvilke krav til egenkapital bankene blir pålagt å ha, gjør at vi må begrense utlånsveksten. Innstrammingen skjer på lån til næringslivet, fordi myndighetene krever at banken stiller opp med en større andel egenkapital bak slike lån enn på lån til personkunder.

Det sier viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.

Skrur kraftig til

I løpet av tredje kvartal har kuttet utlånsveksten til bedrifter fra 14,1 til 11,1 prosent. Det betyr at bankens totale utlånsvolum til bedrifter har gått svakt ned i løpet av kvartalet.

Men bankens styringsmål er at utlånsveksten til bedrifter skal komme ned i 5 prosent for året som helhet.

Skal Sparebanken Vest greie det, må innstrammingen i fjerde kvartal bli ganske kraftig.

Kjerpeseth bekrefter at skal banken nå målet fullt ut, må totalt utlånsvolum til næringslivet reduseres med 400 millioner kroner i løpet av fjerde kvartal.

— Det kan høres dramatisk ut. Men normalt har vi en innfrielse og nedbetaling på utestående lån til bedrifter på 650 millioner kroner i kvartalet, sier han.

Banken kan altså gi nye lån på 250 millioner til bedrifter i fjerde kvartal, og likevel komme ned i en vekst på fem prosent på årsbasis.

Egne kunder først

— Når vi har rom for så lite, må vi prioritere de bedriftskundene vi alt har, sier Kjerpeseth.

— Med en så streng praksis, risikerer dere vel å miste gode kunder?

— En slik risiko er vi klar over. Men myndighetenes krav til kapitaldekning er et problem for alle banker, så det er et spørsmål om andre kan stille mer opp.

Kjerpeseth sa allerede i juni i et intervju med BT at myndighetenes krav kunne føre til kapitaltørke for bedriftene mot slutten av året.

— Det vi ser nå er akkurat det jeg advarte mot den gang, sier han.

Rammer regionen

— Fordi vi har så kapitalintensivt næringsliv, er Vestlandet den regionen som blir rammet hardest av denne innstrammingen, ved siden av Oslo-området. Faren er at det vil gå ut over investeringene til selv sterke og solide bedrifter. Så dette er et problem som ikke bare angår bankene, sier han.

Sparebanken Vest la i går frem resultatet for tredje kvartal, som viser en positiv utvikling både for soliditet, rente- og provisjonsinntekter og bidrag fra datterselskaper. Bankens rentemargin, altså forskjell på utlåns- og innskuddsrente, har økt fra 0,85 til 1,05 prosent fra tredje kvartal i fjor til samme periode i år. I tillegg har banken en solid gevinst på obligasjonsporteføljen.

Kjernekapitaldekningen har økt fra 9,5 til 9,7 prosent i forrige kvartal, delvis som følge av redusert utlånsvolum til bedriftsmarkedet.

Sparebanken Hardanger er integrert i årets tall, som derfor ikke er direkte sammenlignbare med 2011-tallene i tabellen.

Sparebanken Vest 2012 2011
Netto driftsinntekter 1958 1572
Resultat før nedskrivning og skat 812 604
Resultat før skatt  708 533
  • Tall i millioner.