Til tross for at norsk vannkraft er utslippsfri, må norsk kraftindustri på grunn av regler i EU betale CO2-avgift for kraften de bruker. For å kompensere for denne «urettferdige» avgiften, bestemte den rødgrønne regjeringen for å etablere en såkalt C02-kompensasjonsordning.

Frp og Høyre valgte derimot å kutte i ordningen — til store protester. En bedrift som ville bli sterkt rammen var Sør-Norge Aluminium (Søral) på Husnes i Kvinherad.

— Søral har de siste årene gått fra 430 ansatte til 230 ansatte. De kjører på halv maskin. Det regjeringen gjør nå vil få en skute som allerede ligger tungt i sjøen til å synke ytterligere, raste Hallvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro.

Vil koste

Nå kan derimot industrien slippe jubelen løs. I det fremforhandlede budsjettforslaget har KrF og Venstre fått gjennomslag for å fjerne de foreslåtte kuttene. Det betyr at for eksempel Søral på Husnes unngår økte kostnader på 34 millioner kroner.

Resultatet er en viktig seier for den kraftkrevende industrien på Vestlandet. Beslutningen er også viktig for smelteverksindustrien i Odda, Ålvik, Tyssedal, Årdal og Høyanger.

— Jeg forventet at Venstre og KrF fikk stoppet denne galskapen sånn at vår gode ordning fikk fortsette, sier Per Rune Henriksen (Ap).

I Miljøbevegelsen Bellona er de storfornøyd.

— At man nå opprettholder CO2-kompensasjonsordningen og øker elavgiften, sikrer en grønnere industriprofil på statsbudsjettet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

— Det har vært brukt mange rare argumenter fra Miljøverndepartementet i denne saken, men nå får vi en anledning til å sette oss ned og snakke om gode, helhetlige virkemiddelpakker for ren, industriell vekst. Dette passer godt inn i Bellonas strategi for avkarbonisering av samfunnet og økonomien, fortsetter Hauge.

De borgerlige partiene er også blitt enige om å redusere de foreslåtte kuttene i pressestøtten med 26,5 millioner kroner.

Kontantstøtte for ettåringer økes fra 5000 kroner til 6000 kroner. Dette dekkes inn ved at en regner med at det blir færre barn i barnehage.

  • Elavgiften økes. Tallet er foreløpig ikke kjent.
  • Utbytte fra statlige selskaper økes. Hvem som rammes er ikke kjent.
  • KrF har fått gjennomslag for at bistandsbudsjettet opprettholdes på en prosent av BNI.
  • Venstre har fått gjennomslag for å øke pengebruken på jernbane med 650 millioner. 100 millioner kroner bevilges til planlegging av Intercity og Ringeriksbanen
  • Den største inndekningen i regjeringsbudsjettet skjer ved at en øker mineraloljeavgiften med 52 øre.