— Vi har ikke tjent penger de siste ti årene. Slik kan vi ikke fortsette, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til bt.no.

Hurtigruten melder mandag morgen i en børsmelding at de skal omorganisere og spare mer enn 60 millioner kroner årlig.

— Den viktigste årsaken til at vi gjør dette er at vi må skape et lønnsomt selskap for at vi skal ha livets rett de neste 120 årene, sier Skjeldam om selskapet som ble etablert i 1893.

- Men er det mulig å tjene penger for en virksomhet som Hurtigruten?

— Helt klart, sier Skjeldam.

Mange tiltak

Skipsselskapet lister opp flere tiltak som skal gjennomføres:

  • Generell nedbemanning i administrative funksjoner
  • Sentralisering til nytt konsernsenter i Tromsø, utfasing av dagens operasjon i Narvik, overføring av oppgaver og personell til konsernsenteret
  • Organisering med økt fokus på selskapets kommersielle drift
  • Tydeligere satsing på hotell- og restaurantdriften på skipene gjennom kompetanseutvikling og økt service
  • Etablering av et eget crew-selskap Foruten de nevnte tiltakene, opplyser Hurtigruten at de også er i gang med å selge "ikke strategiske eiendeler".

Kutter mye på land

Den nye organisasjonen skal ifølge en børsmelding være på plass innen 31. mars i år. Resultatet vil bli en reduksjon i antall ansatte på 25-30 prosent.

Ifølge Skjeldam har Hurtigruten pr. i dag kun noen få ansatte i Bergen. Disse jobber med salg.

Bemanningskuttene vil først og fremst bli gjennomført i Narvik og Tromsø, samt for enkelte som i dag har hjemmekontor.

— Hvordan blir det å lose selskapet gjennom denne prosessen?

— Det er en vanskelig prosess for alle landansatte i Hurtigruten. Det har vi stor respekt for. Samtidig er det også en erkjennelse i organisasjonen om at vi må gjøre noe, sier Skjeldam.