Med utsikter til økonomisk vekst og fortsatt lav arbeidsledighet vil regjeringen bruke mindre av oljepengene. Forslaget innebærer at bruken av oljeinntekter vil ligge 10,3 milliarder kroner under 4-prosentbanen.

Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) — eller den såkalte handlingsregelen - tilsvarer innstrammingen 0,3 prosent.