Det kommer frem i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Forslaget innebærer reduserte utgifter til planlegging av CO2-fangst på 375 millioner kroner, mens utgiftene til planlegging av transport og lagring av CO2 reduseres med 565 millioner kroner.

CO2-fangsten skulle opprinnelig skje ved hjelp av såkalt aminteknologi. Prosessen innebærer at CO2 fanges ved hjelp av en aminoppløsning, dvs. en væske som består av vann og aminer og som brukes til å absorbere CO2 fra avgasser.

Nå skal alternative teknologier utredes. Dermed forventer regjeringen at de samlede utgiftene til prosjektet med CO2-fangst vil øke. Utgiftene i 2011 reduseres imidlertid. Dette har sammenheng med at prosjektet drar ut i tid, ble det opplyst på regjeringens pressekonferanse i dag.

— Denne budsjettekniske justeringen kommer som en konsekvens av stortingsmeldingen som kom tidligere i år. Der varslet regjeringen ytterligere utsettelser på Mongstad på grunn av mulig kreftfare, sier Roger Schjerva (SV), statssekretær i Finansdepartementet.

Partiet Venstre var raskt ute med å kritisere det de mener er redusert innsats innenfor miljø og klima.

— Når de kutter 940 millioner kroner til rensing av gasskraftverket på Mongstad, viser de at de verken har engasjement eller en reell vilje til å satse, sier finanspolitisk talskvinne Borghild Tenden til NTB.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!