— Kuttene kommer som følge av betydelig fall i salgsvolumet, sier direktør for Rieber Norge, Ingrid Tjøsvold.

Totalt er det snakk om å kutte rundt 80 årsverk i Norge.

Arna hardt rammet

Den bergenske matvarekjempen Rieber & Søn har i lengre tid slitt med høye råvarepriser.Volumnedgangen i andre halvdel av 2011 har vært på rundt ti prosent i tørre prdoukter sammenlignet med fjoråret.

I fabrikken på Arna produseres de tørre produktene som er blitt hardest rammet.

— Om lag 20 årsverk skal spares, sier Tjøsvold.

På fabrikken i Lierne i Nord-Trøndelag kuttes det med om lag 10 årsverk, mens i salgsorganisasjonen reduseres rundt 40 årsverk.

Mistet avtale

— I salgsorganisasjonen kommer kuttet som følge av det er mindre volum som skal håndteres. Lierne vil få en volumnedgang i 2012 på grunn av at produktene har mistet distribusjonen i NorgesGruppen, sier hun.

Rieber & Søn er børsnotert næringsmiddelkonsern med produksjon i syv land og hovedkontor i Bergen. I 2010 omsatte selskapet for 4,5 milliarder kroner og har rundt 3000 ansatte.

Bergensbedriften eier merkevarer som Toro, Denja, Mr. Lee og Vossafår, Vestlandslefsa og Lierne.