Kontrakten har en verdi på 10-12 millioner kroner og er inngått med det amerikanske oljeselskapet W&T.

— Sammen med vår amerikanske partner Cal Dive International har vi brukt to år og 50 millioner kroner på å utvikle, bygge og teste den nye teknologien, sier konsernsjef Morten Walde i oljeserviceselskapet Beerenberg, som har hovedkontor på Kokstad.

Selskapets nyutviklede teknologi går ut på å kutte rørene som går ned i havbunnen under oljeinstallasjoner som skal fjernes.

Løftes opp på skip - Amerikanerne har i lang tid brukt dynamitt til å fjerne disse fôringsrørene, med de uheldige konsekvensene det har for sjølivet og omliggende miljøer. Vårt kutteverktøy gjør jobben mye enklere uten disse konsekvensene, sier Walde.

Beerenberg kaller teknologien for green turtle. Maskinen er på størrelse med en buss, 17 meter lang og veier 12 tonn. Den festes på røret og styres ned mot havbunnen.

– Amerikanske myndighetskrav tilsier at vi må grave, eller blåse, oss 15 fot ned i den mudrede havbunnen, og der gjennomføres kuttingen med et avansert diamantverktøy. Etterpå løftes røret og resten av installasjonene opp på et skip.

Store muligheter

  • Hva vil denne kontrakten bety for fremtidige oppdrag offshore?

— Dette er det aller første oppdraget vi har fått med den nye teknologien. I dag er det ca. 4000 brønner som er nedstengt og som skal fjernes, noe som igjen betyr kutting av ca. 40.000 fôringsrør, eller conductorer, som vi kaller det. Markedet er med andre ord enormt stort, sier konsernsjef Morten Walde.

Det jobber i dag rundt 2000 personer i Beerenberg Selskapet har aktiviteter over hele verden, og green turtle-teknologien er én av 13 patenter bedriften har skaffet seg.