— Å tilby breiband over Telenor sine kopartrådar har rett og slett vore dårleg butikk. Derfor sel vi no kundeporteføljen, som i tillegg til privatkundane også består av eit par hundre bedriftskundar, seier konsernsjef i BKK, Atle Neteland (biletet).Styret i BKK godkjende salet sist torsdag, og det var full semje.

Forhandlar med ein kjøpar

— Talet på ADSL-kundar har gått jamt ned etter at fiberutbygginga kom i gang. Vi støttar vedtaket om sal, fordi vi trur det er rett heller å satsa på fiber. Talet på Altibox-kundar, som får breiband, telefon og TV over fiber, aukar jamt og trutt, seier Svein Davidsen, styremedlem vald av dei tilsette.

Owe Hagesæther, viseadm. direktør i BKK Marked, seier at dei etter ein salsprosess med fleire tilbydarar no har gått i eksklusive forhandlingar med ein potensiell kjøpar.

— Eg håpar vi har salet på plass i løpet av november. Før det kan eg ikkje seia noko om pris. Ingen tilsette vil bli ramma. Vi har brukt rundt ti årsverk på ADSL. Desse vil få tilbod om anna arbeid i BKK, seier Hagesæther.

Omstridd fibersatsing

BKK har sidan 1990-talet tilbydd fiberløysingar til bedriftsmarknaden. Til forbrukarmarknaden kom utbygginga først i gang for få år sidan.

— Vi meiner det er her framtida ligg. Folk vil ha stadig breiare breiband, og det er berre fiber som kan gje skikkeleg bandbreidd, seier Atle Neteland.

Denne strategien har i det siste møtt sterk motbør blant eigarane. Både Statkraft, som eig nesten halve BKK, og Bergen kommune, som er den andre storeigaren, har teke til orde for at BKK bør konsentrera seg om kjerneverksemda, som er produksjon og distribusjon av elektrisk kraft.

Fleire hundre millionar

— Vi har stor tru på fiber som ei moderne form for å transportera teletenester, og trur det kan bli god butikk. Difor håpar vi på ja frå eigarane våre til å halda fram med den strategien, seier Neteland.

På styremøtet i mai i år gjekk Statkraft sine folk mot vidare fiberutbygging mot privatmarknaden. Seinare sa dei likevel ja til at dei planlagde investeringane i år kunne gjennomførast.

BKK har allereie investert for fleire hundre millionar kroner i fiberkabling mot private husstandar i Bergen og nabokommunane.

Har du erfaring med fibernett? Diskuter saka her.