— Ungdomskortet er det viktigste tilbudet fylkeskommunen gir ungdom om en ser en bort fra skolegang, sier Karl-Erik Strøm Skogseid. Lederen av ungdommens fylkesutvalg i Hordaland reagerer på at kuttene havner hos ungdom som reiser miljøvennlig.

Ungdomskortet gjør at ungdom kan reise hvor mye de vil med buss, båt og tog på de fleste strekninger i Hordaland for 300 kroner måneden.

Sparte veiene

— Kystbussen blir brukt av mange unge, spesielt av dem som bor i Sunnhordland. De får et dyrere og dermed også dårligere busstilbud, sier Strøm Skogseid.

De unge bussbrukerne er ikke alene om å bli rammet av innsparingene. Også andre kollektivtilbud, skoler, kultur og tannhelsetjenesten må kutte.

Bakgrunnen for kuttene er at Hordaland fylkeskommune brukte langt mer penger på enkelte budsjettposter en budsjettert i 2010. Først og fremst var det innenfor samferdsel og skole at det ble brukt for mye penger. Fylkestinget ga derfor en klar ordre om finne innsparinger på 40 millioner kroner: Nå har fylkesrådmann Paul M Nilsen funnet ut hvordan han skal etterkomme kravet. Det rammer først og fremst skolene og kollektivtilbudet.

— Det er aldri hyggelig å måtte kutte i et oppsatt budsjett, men da dette budsjettet ble laget hadde vi ikke regnskapet for 2010. Det viste et overforbruk. Hadde vi kjent det resultatet, ville nok 2011-budsjettet ikke vært så romslig i utgangspunktet, sier Nilsen.

Han sier at de har vurdert andre kuttalternativer, deriblant å kutte på veivedlikehold.

— Men ser en på standarden på veiene, så er heller ikke det en veldig god løsning, sier Nilsen. Han mener samtidig at skolene har hatt ganske gode rammer sammenlignet med skolene i mange andre fylker, og at de derfor kan takle et kutt.

- Burde kuttet mer

Men de 40 millionene som ligger inne i kuttprogrammet er ikke nok, ifølge fylkesrådmannen.

— Vi burde ha kuttet enda mer. Vi liker ikke utsiktene, selv om vi nok skal komme oss igjennom 2011, sier han.

Det store problemet heter samferdselssektoren. Selv beskriver fylkesrådmannen samferdselsbudsjettet som "urealistisk" På kollektivsiden er kostnadene langt høyere enn forutsatt. Samtidig er inntektene langt lavere enn det en trodde for bare noen få måneder siden.

— Legger vi sammen de to, ser jeg ikke bort fra at vi totalt ligger an til et merforbruk på rundt 100 millioner kroner på samferdsel, sier Nilsen.

— Hvordan er det mulig?

— Det skyldes ikke passasjersvikt. Det er mulig at vi rett og slett har feilbudsjettert noe. Det har vært store omlegginger i kollektivtrafikken den siste tiden. Blant annet har det ikke vært like lett å forutse effektene av at en la om fra kvalitetsavtaler til anbud, sier Nilsen.

Lager nytt budsjett

Nilsen ser på budsjettet som såpass problematisk at han i vår vil lage et helt nytt og revidert budsjett å styre etter. Ifølge Nilsen skal det være første gang på hans 15 år på toppen av fylkesbygget at en i løpet av året lager et revidert budsjett.

— Før har vi gjort budsjettjusteringer underveis, men dette er en større svikt. Derfor mener jeg mener det er viktig for budsjettdisiplinen at vi lager et revidert budsjett å styre etter, sier Nilsen.

Han vil ikke karakterisere 2011 som det verste i hans tid som fylkesrådmann. Nilsen sier at det var noen vanskelige år på slutten av 1990-tallet.

— Men dette er ikke et gjentagende problem. Gjennom hele 2000-tallet har fylkespolitikerne stort sett hatt en relativt grei jobb i Hordaland, mener han.

Han sier at det neppe kommer noen voldsomme kutt på tampen av året.

— Målet er å legge oss på et nivå som kan videreføres også inn i 2012. Det betyr også at en må si nei til nye utgifter, noe som selvsagt er vanskelig, sier Nilsen.

40-millionerskuttet blir behandlet av fylkesutvalget over påske, mens fylkesrådmannens reviderte budsjett blir lagt frem for fylkestinget i juni.

Hva mener du om kuttlisten?