PETTER NATVIG

Aud Vigdis Olsen er eneste kvinne blant 20 menn på listen over dem som tjener mest på Askøy. Hun ønsket i går ikke å snakke med Bergens Tidende. Aadne Mons Nilsson på førsteplass har tjent seg opp en stor formue på fiskeoppdrettsvirksomhet. Nummer to og tre på listen, henholdsvis Svein Solemdal og Arvid Åmodt, har hatt en formidabel inntektsøkning siden i fjor.

Sistnevnte eier og driver eget firma i entreprenørbransjen, mens Svein Solemdal har tjent sine penger som smedmester. Nye på listen er brødrene Tor og Stein Lohne. Også for dem var det aksjeutbytte som gjorde at de kom ut med pene inntektstall for i fjor.

— Min bror og jeg har kjøpt ut firmaet av vår far. Vi driver fem urmakerbutikker i Bergen og dette har før vært et privat selskap. Nå er det omgjort til aksjeselskap, derfor aksjeutbyttet, sier Stein Lohne til BT.