Det børsnoterte silde— og makrellindustriselskapet har lenge vurdert å samle produksjonen på færre anlegg. Bergen Fiskeindustri, med cirka 30 ansatte, har stått høyt på listen over anlegg som skulle bort for å øke lønnsomheten.

Norway Pelagic ble etablert gjennom en sammenslåing av flere konkurrenter, som var lei av dårlig lønnsomhet i bransjen. Målet var å bli en stor og dominerende aktør som kunne redusere overkapasiteten i industrien.

Forlenget leieavtalen

  • Det er kanskje mer attraktive ting å bruke det til enn å produsere fisk, sa styreleder Sigurd Teige i Norway Pelagic om Bergen Fiskeindustris bygg våren 2007. Da skrev Bergens Tidende at bedriften kunne bli nedlagt i 2010, straks leieavtalen med GC Rieber utløp.

Leieavtalen ble imidlertid forlenget, men nå er det slutt.

Må pendle Administrerende direktør Gunnar Domstein i Norway Pelagic sier de ansatte i Bergen vil bli tilbudt arbeid på andre anlegg i konsernet. Han åpner for pendlerordninger, slik at folk kan bli boende der de er i dag. De to nærmeste anleggene for de ansatte i Bergen ligger i Florø og Karmøy.

Bergen Fiskeindustri er det andre anlegget Norway Pelagic stenger. Det første, i Ålesund, ble lagt ned i fjor.

Etter at Bergen Fiskeindustri blir stengt i sommer, har Norway Pelagic elleve anlegg som bearbeider sild, makrell og lodde til menneskeføde.

- Flere vil leie

GC Rieber Eiendom eier bygningen på Bontelabo. De ble nylig orientert om Norway Pelagics avgjørelse og har ingen nye leietakere klare ennå.

— Området er regulert til næringsvirksomhet og fisk, og slik vil det fortsette. Flere har meldt sin interesse for å leie flere lokaler, sier administrerende direktør Bjart Nygaard.

GC Rieber Eiendom har hatt millioninntekter på utleie av bygningen til Norway Pelagic. Nygaard sier det er vanskelig å si noe om forventede inntekter når bygningen skal leies ut til andre.

— Det er avhengig blant annet av hvem som skal drive det og hva bygningen skal brukes til, sier Nygaard.