Eier og leder av Bara Eiendommer AS, Knut Galtung Døsvig (bildet), vil avvente finanskrisen før han setter i gang utbyggingen av næringsparken sør for Danmarks plass. — Vi holder oss i masten til stormen gir seg, så får vi se, sier Knut Galtung Døsvig.

Bergens Tidende er nå i gang med sin årlige jobbskaperserie, hvor vi måler temperaturen på næringslivet på Vestlandet. Les alle artiklene på www.bt.no/jobbskaparane .

— Hadde vi fått muligheten til å starte utbyggingen av Krohnstadparken for fire år siden, ville vi hatt ferdig det første bygget. Etterspørselen etter nye lokaler for ett til to år tilbake var så stor at vi ikke ville hatt problemer med å leie ut hele det første bygget. Det kunne vi imidlertid ikke fordi vi først i sommer ble enige med Bergen kommune om overtakelse av et lite tomteområde inne i selve byggeområdet.

— Jobber dere med å sikre leietakere nå?

— Vi arbeider ikke aktivt med å finne leietakere til det planlagte nybygget i dag, siden det er uvisst når vi setter i gang byggingen. Vi vil likevel søke om byggetillatelse for to mindre bygg, slik at vi kan sette i gang når tiden er moden for det. De to mindre byggene, og selve frontbygget mot nord, er på til sammen 18.000 kvadratmeter.

**Les også:

— Fortsatt godt leiemarked**

— Vi får se hva som skjer om et år eller lenger. Nå nytter vi tiden til opprydning og rehabiliteringsarbeider på den eksisterende eldre bygningsmassen, sier Knut Galtung Døsvig.

En av oppgavene i tiden fremover er å rive Esso-stasjonen i krysset Edvard Griegs vei/ Bjørnsons gate.

Full guffe for GC Rieber

GC Rieber Eiendom AS akter ikke å legge prosjekter på is.

— Vi gir full guffe. Planarbeid, tilrettelegging og hele pakken går som planlagt. Vi har ingen planer om å utsette igangsettingen av videreutbyggingen i Solheimsviken, på Marineholmen, eller noen andre steder, for den saks skyld, sier administrerende direktør Bjart Nygaard.

Han peker imidlertid på at GC Rieber Eiendom AS ikke har prosjekter som skal settes i gang i år.

— De første av våre utbyggingsprosjekter er tenkt igangsatt i 2009/2010, så vi har god tid. Dessuten har vi en helt spesiell type leietakere, blant annet forskningsinstitusjoner og halvoffentlig virksomhet som ikke bremser opp som følge av finanskrisen, sier Nygaard.

Også utbyggingen av fire kvalitetsbygg mellom Nøstegaten og sjøkanten i regi av Neumann Invest AS går sin gang.

Les også: Legger fabrikkplaner på is

Daglig leder Leif Holst opplyser at riving av dagens bygningsmasse starter innen en måneds tid. Så begynner en komplisert utgraving, til dels under havoverflaten. Deretter starter byggingen som planlagt, til sammen 19.000 kvadratmeter areal med næring i de underste etasjene og boliger øverst.

Malermester Ole Paulsen, medeier i eiendomsselskapet OBO AS, legger heller ingenting på is. Nybygget på 6000 kvadratmeter i Kanalveien er ferdig, og byggetrinn to på 8000 kvadratmeter starter så snart den gamle kjøttvarefabrikken Bye & Opdahl er revet. Et tredje byggetrinn kommer deretter, alt som planlagt.

Når prosjektet er klart vil 25.000 kvadratmeter nytt og ultramoderne næringsareal pryde Kanalveien.

Det utbygde arealet vil da strekke seg fra elven ved Postterminalens sørende til varehotellet under Leaparken.

Fortsetter som planlagt

Heller ikke Sparebanken Vest har endret sine planer når det gjelder å reise et stort bygg i Jonsvollskvartalet.

— Vi kjører videre som planlagt. Det vil si at vi tar sikte på å bygge opp et stort finanssenter med plass til 750 arbeidsplasser. Fremdriften går som vi har lagt opp til, og vi regner med at byggestart kan finne sted innen utløpet av høsten neste år, sier informasjonsdirektør Jørn Lekve.