Tirsdag blir representasjonsutgiftene til ordføreren i tema, når forretningsutvalget i bystyret møtes. Der vil ordfører Trude Drevland måtte svare på hvorfor hennes kontor har brukt over en million kroner mer på representasjon enn budsjettert til nå i år.

Utgiftene til nå i år er på nær tre millioner kroner, som er godt over budsjettet for hele året, som er på 2,6 millioner.

— I en tid der kommunens avdelinger føler byrådets tøffe innsparingstiltak, må også ordføreren sørge for stram økonomistyring og at budsjettene holdes, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Han vil nå ha en kritisk gjennomgang av kommunens utgifter til representasjonsoppdrag, på grunn av overskridelsene, som er på 50 prosent i forhold til budsjettet.

Varg Veum-fest

— Det er ikke tvil om at det er en del punkter i oversikten vi stusser på, sier Thorsen, og viser blant annet til at kommunen brukte 140.000 kroner på en mottakelse i forbindelse med premieren på den 12. Varg Veum-filmen i mars.

— Dette er en Varg Veum-film i rekken av Varg Veum-filmer. Det skjer samtidig som vi vet at filmmiljøet i Bergen etterlyser mer midler til filmproduksjon, sier han.

Thorsen er spesielt kritisk til pengebruken fordi det samtidig det siste året, som han sier, har "vært en runddans med diskusjoner om at bystyret og fagkomiteene må redusere sin møtevirksomhet for å spare inn penger og dermed spare inn penger på demokratiet i Bergen."

- Dette er positivt

Drevland mener kritikken er feilslått.

— Dette er relativt udramatisk, fordi det handler om at vi skal ta imot dem som kommer til byen vår. Det har vi gjort, men det har hele tiden blitt innvilget etter regelverket forretningsutvalget har vedtatt, sier hun.

Ifølge Drevland følger utgiftene i stor grad aktiviteten i byen, og hun ser derfor overforbruket på representasjonsposten som en god ting.

— Det er positivt at antall konferanser og dermed antall mottakelser øker. Dette varierer fra år til år, sier hun.

Når det gjelder Varg Veum-mottakelsen, sier hun den ble holdt for å markere at det var den 12. og siste filmen i rekken.

— Det var ingen grunn til å si nei til den mottakelsen. De 12 filmene med Varg Veum er den beste Bergens-reklamen vi har, sier hun.

- Mye verdt

Ordføreren avviser at de burde ha vist mer budsjettdisiplin, i lyset av at andre kommunale oppgaver må tåle sparekniven.

— Jeg synes det ikke er oppsiktsvekkende at vi, som Norges nest største by, varierer på et representasjonsbudsjett. Jeg synes ikke det er problematisk. Jeg synes vi er nødt å se det som positivt at flere kommer til byen vår, og at vi på en strålende måte forsøker å representere vår by og vise den frem. Og jeg tror det vil betale seg for byen langt mer enn de 900.000 vi antakelig til slutt vil ha brukt mer enn budsjettet i år, sier hun.

Konferanser dominerer

Til møtet i dag er det også utarbeidet en oversikt over hele representasjonsbudsjettet. Det viser at det dyreste arrangementet var åpningen av Festspillene i Håkonshallen, som kostet kommunen 217.104 kroner.

Ellers dominerer store internasjonale vitenskapskonferanser listen over de dyreste mottakelsene, bare avbrutt av noen godbiter som konserten i forbindelse med Prince Charles offisielle besøk i mars (kostet kommunen 116.103 kroner).

Hele listen ligger nå ute offentlig tilgjengelig, som en del av sakspapirene til dagens møte i forretningsutvalget.