Telenors informasjon rundt overgangen til nye priser fra første mars falt ikke i smak hos PT. Tilsynet påpeker at den utsatte prisøkningen ble fremstilt som "rabatt" overfor kundene.

— Dette medfører ikke riktighet. Vi ber Telenor om å holde seg til de faktiske forhold for fremtiden, slår Post- og teletilsynet fast.

Tilsynet ber om innsyn i kostnadsgrunnlaget for de nye prisene. Telenor betviler tilsynets rett til innsyn, men PT setter likevel foten ned.

Telenor har fått frist til femte mars med å levere informasjonen. Hvis kravet ikke overholdes vurderer tilsynet tvangsmulkt, ifølge et brev til Telenor.(Origo)