Petroleumstilsynet har gransket hva som skjedde da en stillasarbeider falt ned 14 meter fra et stillas til kjellerdekket på Oseberg B den 7. mai i år. Mannen ble hardt skadet og døde senere på sykehuset. Granskingen har avdekket at den direkte årsaken til dødsulykken var at festeanordningen for lengdebjelkene, den såkalte spirkransen, ikke tålte belastningen og derfor revnet.

Krass kritikk

Tilsynet har funnet mangler innen risikovurdering, planlegging, kompetanse, avklaring av ledelse og roller, styrende dokumentasjon og ivaretakelse av påseplikten. Varsel om pålegg til bl.a. gjennomgang av rammebetingelsene er sendt selskapene StatoilHydro, Aibel AS og StS Gruppen.

Granskingsrapporten som ble offentliggjort i dag, slår fast at kravene i regelverket ikke er fulgt. Tilsynet gir StatoilHydro pålegg om å ”påse at arbeidsforholdene for stillasmontører er forsvarlig ved montering og/eller demontering av stillas på innretninger som opereres av StatoilHydro”. Selskapene har fått frist til å etterkomme pålegget innen 1. februar 2010.

Varsler endringer

StatoilHydro mener både Petroleumstilsynets og deres egen granskingsrapport ”gir et godt grunnlag for videre arbeid for å styrke sikkerheten for stillasarbeidere i oljeindustrien” ifølge selskapets nettside. Direktør for området Drift Vest i StatoilHydro, Torstein Hole, sier at de sammen med aktuelle leverandørselskaper vil gjøre det de kan for å unngå slike tragiske ulykker i fremtiden.

FOR DÅRLIG SIKKERHET: Dødsulykken fant sted på Oseberg B-plattformen i Nordsjøen. FOTO: STATOILHYDRO