• GC Rieber AS ble etablert i 1879 med hovedkontor i Bergen. Virksomheten var fra starten handel med huder og skinn.
  • I dag er konsernet vidtomfavnende innen industri, shipping og eiendom Innen industri drives virksomheter knyttet til omega-3-oljer, salt og skinn.
  • De største eiendomsprosjektene er utbygging av Solheimsviken og Marineholmen.
  • I shipping er datterselskapet GC Rieber Shipping ASA rettet mot flerfunksjonelle spesialskip for definerte områder, som offshoremarkedet og ishavsmarkedet.