Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein Olsen var samlet til krisemøte om norsk økonomi fredag. På en pressekonferanse etterpå ga Solberg uttrykk for optimisme.

— Norsk økonomi er godt skodd for omstillingene som må gjøres. Vi har dyktige bedrifter og et solid fundament, selv om vi går inn i en omstillingsperiode. Det er viktig at vi fremover fører en riktig økonomisk politikk på kort og lang sikt, sa Solberg fredag på en pressekonferanse sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Krever omstilling

Solberg viste til at utgangspunktet for norsk økonomi er bra, men varslet at det blir stadig flere eldre innbyggere og færre i yrkesaktiv alder bak hver av dem.

– Det betyr at de som skal sikre velferden fremover, blir færre i forhold til de som skal nyte godt av den. Det krever omstilling, sa Solberg.

På møtet fikk Solberg og Jensen en orientering fra sentralbanksjefens side om situasjonen og utsiktene for norsk økonomi. Det grove bakteppe er at oljeprisen har falt fra et nivå på rundt 115 dollar fatet sist sommer, til 49 dollar fatet i øyeblikket. Oljedirektoratet forventer at investeringene i næringen i år vil falle med 15 prosent fra nivået i fjor, da de var på 172 milliarder kroner.

Økonomene er uenige om det nå trengs nye tiltak fra myndighetene for å møte denne situasjonen. Noen ønsker seg motkonjukturtiltak i form av lettelser i særskatten for oljeselskapene, mens andre mener dette er et et nødvendig aktivitetsfall som vi bare må lide oss i gjennom. For på sikt betyr det at vi kommer ut med et lavere kostnandsnivå for oljeindustrien som vil være mer bærekraftig på lang sikt.

Verktøyene

De øvrige virkemidlene som Solberg, Jensen og Olsen rår over utenom skatt, er offentlige investeringer og renten. Det ligger allerede rekordinvesteringer i vei og annen infrastruktur i statsbudsjettet for i år. Og renten er rekordlav, selv om våre naboland har lavere og sågar negativ rente.

Et annet tema for de tre toppene vil være den lave kronekursen som har gitt sjømatindustrien og annen eksportindustri et løft.

ORIENTERER: Møtet mellom statsministeren, finansministeren og sentralbanksjef Øystein Olsen, vil starte med en orientering for utsiktene i norsk økonomi fra Olsens side.
Vegard Valde