— Lusesituasjonen for oppdrettsnæringen er alvorlig og bruken av medikamenter øker. Dette bekymrer oss. Utvikler laksen resistens mot medikamentell behandling, mister vi det eneste verktøyet vi har for å bekjempe lakselus i dag, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til Bergens Tidende.

Mandag morgen innkalte hun og Mattilsynet næringens egne organisasjoner til krisemøte.

- Utvikling i feil retning

Bakgrunnen er ministerens kvartalsvise møter med Mattilsynet og Havforsknningsinstituttet.

— På vårt møte i oktober, kom det frem at situasjonen er svært alvorlig og går i feil retning. Derfor må vi handle nå, sier Aspaker.

Det mest dramatiske punktet som ble presentert er at hun har gitt Mattilsynet beskjed om å stenge eller begrense kapasiteten i anlegg på steder som er mye plaget med lus i dag. Dette har de hele tiden hatt muligheten i det gjeldende regelverket, men nå vil Mattilsynet mer aktivt benytte seg av denne muligheten.

Ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), er det Hordaland og Nord-Trøndelag som har de største utfordringene i dag knyttet til lakselus.

Mer kontroll

— Vi ser at resistensutfordringen er blitt mer påtrengende. Vi ønsker å være mer føre-var. Erfaringen er at man sliter mer noen plasser, derfor har vi signalisert at Mattilsynet vil bruke regelverket mer aktivt fremover, sier Aspaker.

Videre er ministeren bekymret for medisinbruken som i dag i praksis er det eneste virkemiddelet oppdrettere har til å bekjempe lus.

Som en konsekvens av dette vil Mattilsynet nå gå gjennom internkontrollen hos de enkelte havbruksselskapene og ha et økt fokus på legemiddelbruken generelt.

Håper på alternativ behandling

— Vi ser at næringen har dette med største alvor. Resistensproblematikken er alvorlig for alle, sier ministeren.

Hun peker på at anlegg som får redusert kapasitet eller blir stengt, kan bruke ledig kapasitet i andre anlegg de måtte ha for å kompensere for dette.

— Vi håper også næringen etter hvert får på plass alternative behandlingsmetoder mot lakselus enn legemidler. I dag jobbes det med mange alternativer, sier Aspaker.

LES OGSÅ:

— Leppefisk er beste kandidat

FHLs leder Geir Ove Ystmark, deltok på møtet og er enig med ministeren i at det er viktig å finne alternative behandlingsformer mot lakselus.

— Det er viktig å jobbe med ikke-medikamentelle løsninger. I dag er leppefisk og luseskjørt de beste kandidatene, sier han.

Han vil ikke si noe konkret om bruk av lukkede anlegg eventuelt kan være løsningen.

— Vi avviser ikke noen løsninger, men de som er best kommersielt tilpasset som må vinne frem, sier han.

- Bra for næringen

Ystmark tror noen oppdrettere kan bli rammet hardt av eventuelle stenging eller redusert kapasitet basert på Mattilsynets økte tilsyn.

— Det er noen lokaliteter som vil bli rammet, men for næringen som helhet er dette bra. Vi opplever at de fleste av våre medlemmer som vil håndtere det greit, sier han.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: