Krise for verft, får ikke finansiering

Forhandlinger om nye kontrakter stopper opp på norske verft. Det er ikke mulig å skaffe finansiering. Rederiene stanger i taket fordi Eksportfinans har fått strammere kredittrammer.