— Vi ble overrasket og reagerte med undring da vi mottok kravet, sier fylkesrådmann Paul Nilsen.

En 40 år gammel konflikt har blusset opp mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Kommunen gjør krav på fem eiendommer som nå eies og driftes av Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen og statlige Entra Eiendom. Kravet har bakgrunn i en gammel klausul fra den såkalte Anger-avtalen fra 1971, da en rekke eiendommer i bergensområdet ble overtatt vederlagsfritt av Hordaland fylkeskommune fra Bergen by.

Klausulen åpner for at Bergen kommune kan kreve tilbake eiendomsretten over grunn og bygninger, dersom de ikke lenger benyttes til de formål som lå til grunn for overføringen. Blant bygningene som kreves er Kunsthøgskolen i Strømgaten og den gamle Sjømannsskolen på Nordnes.

- Motivert av penger

Eiendomskonflikten mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har blusset opp flere ganger siden Anger-avtalen fra 1971.

40 år senere vil fylkeskommunen gjøre det de kan for å hindre at kommunen overtar eiendommene som utgjør Vestlandsheimen og den gamle Sjømannsskolen.

— Vi vil be om ekstern advokathjelp for å vurdere om kravet har gyldighet eller ikke, sier Nilsen.

Han er klar på hvilke motiver Bergen kommunen har for å ta i bruk en 40 år gammel klausul.

— Det er penger som er motivasjonen deres. Dette er eiendommer som potensielt kan omsettes for store verdier, sier Nilsen.

Øistein Christoffersen, byråd for næring, eiendomsforvaltning og transport, legger ikke skjul på at økonomi er en del av bildet.

— Vi leier for 120 millioner kroner i året spredt ut over hele Bergen. Får vi mulighet til å ha etater og kontorplasser i egne lokaler, så er det positivt. I en kommune som Bergen er det en stadig økning i aktivitetene, og vi har hele tiden et behov for eiendomsmasse, sier byråden.

— Er det aktuelt å selge for eksempel den gamle Sjømannsskolen?

— Vi har ikke vurdert hva vi skal gjøre med noen av de aktuelle eiendommene. Dette er noe vi vil ta stilling til først etter de er overført til oss, sier Christoffersen.

Har satt jurister i sving

Byråd Øistein Christoffersen sier at den viktigste årsaken til kravene om å tilbakeføre eiendommene skyldes en ryddeaksjon innad i den kommunale eiendomsforvaltningen.

— Vi har gått gjennom hele kommunens eiendomsmasse og har kartlagt de rettighetene vi har rundt omkring. Dermed er det også naturlig å kartlegge hvilke av Bergen bys gamle eiendommer vi kan be om å få tilbakeført, sier Christoffersen.

Det er flere offentlige etater involvert i eiendomskrangelen. Bergen kommune har rettet krav mot statlige Entra Eiendom. Kommunen ønsker å få tilbakeført det som nå er Kunsthøgskolen i Strømgaten, som forvaltes av Entra Eiendom. Kunsthøgskolen har konkrete planer om å flytte til Møllendal. Når det skjer, mener kommunen at de har rett på eiendommen. Regiondirektør Jorunn Nerheim sier at deres jurister er i gang med å vurdere tolkningen rundt den 40 år gamle klausulen.

— Slik vi ser det består klausulen av formuleringer som kan tolkes på flere måter. Dette er noe vi ikke har tatt endelig stilling til ennå, og vi har bedt om et oppklaringsmøte med kommunen etter ferien, sier Nerheim.

Bofellesskap

Også Helse Bergen har bedt om et møte med kommunen. For dem står to bygg, Moldbakken 9 og 9a i Sandviken, på spill. Lokalene leies i dag av kommunen som bofellesskap for psykisk syke.

— Vi har en annen oppfatning enn det kommunen har. Men før vi tar endelig stilling til kravet skal vi ha en skikkelig gjennomgang av dette sammen, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli.

Byråd Christoffersen mener imidlertid kravet ikke kan bestrides.

— Avtalen er klar. Når aktiviteten som lå til grunn for overføringen fra Bergen til fylket er opphørt eller endret, skal disse eiendommene tilbakeføres oss. Dette vedtatt av de folkevalgte både i Bergen og i fylket i 1971. Det er viktig å huske på at det var Bergen by som i sin tid betalte for eiendommene, sier han.