• Det er lov å mene at vi skal ha en slaveklasse, men særlig klokt er det ikke.

NHH-professor Rögnvaldur Hannesson uttaler i dagens BT at han mener lønnsnivået i Norge bør senkes slik at det vil lønne seg å ansette også dem som er minst produktive.

— Personer som ikke har så mye å fare med og har lav produktivitet kan ikke sysselsettes ved en høy lønn. Da ville det vært bedre både for dem selv og samfunnet å få dem sysselsatt i dårlig betalt arbeid, fremfor å ha dem gående på trygd, sa Hannesson. Hans uttalelser har fått mye oppmerksomhet i norske medier i dag.

Nå tar SVs Karin Andersen til motmæle:

— Det er selvsagt helt lov for høye herrer som professor Hannesson å mene at vi skal ha en slaveklasse med underbetalte folk, særlig klokt eller anstendig er det likevel ikke, sier hun.

- Nedsettende fordommer

Andersen er nestleder i SVs stortingsgruppe og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Hun setter spørsmålstegn ved professor Hannessons samfunnsnytte.

— Noen ganger kan en jo spørre seg om det å spre nedsettende og ødeleggende fordommer mot folk som har det vanskelig, under dekke av en professortittel, er mer samfunnsgagnlig enn å gå på trygd.

— Hannesson vet at mange av de som sliter har psykiske problemer. Skal de greie seg bedre og få jobb, trenger de respekt, tro på seg selv og ikke få høre at de er ubrukelige og bør behandles dårligere enn andre. Han bør be folk om unnskyldning for sine nedlatende kommentarer, sier Andersen.

- Skaper flere fattige

Mens Hannesson mener lavere lønn vil gi flere mulighet til å få seg jobb, mener SV-toppen at større lønnsforskjeller fører til at flere blir fattige.

— Det er verken landet eller enkeltpersoner tjent med, sier hun.

Professor Hannesson virker ikke særlig brydd av kritikken fra Karin Andersen:

— Det er ingen overraskelse å høre slike tanker fra SV, sier han.

- Har du tenkt å be om unnskyldning?

— Overhodet ikke.

OFFENTLIGE KUTT: NHH-professor Rögnvaldur Hannesson mener offentlige utgifter bør reduseres ved å gi nordmenn et større personlig ansvar for pensjoner, helse- og utdanningskostnader. - Dette er noe andre land er i ferd med å gjøre, eller har gjort, for å avlaste statsregnskapet, sier han.