Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Vestenfjelske ber sin egen bransjeorganisasjon, EBA, vurdere om det er grunnlag for å klage Studentsamskipnaden inn for klageorganet for offentlige anskaffelser, KOFA.

De vil ha svar på om konkurransen om å få bygge 727 studentboliger skulle vært organisert i samsvar med reglene for offentlige anskaffelser, som stiller strengere krav til hvordan konkurransen skal gjennomføres enn reglene for en vanlig anbudskonkurranse. Får entreprenørene medhold i en eventuell klage, kan Studentsamskipnaden ende opp med å bli bøtelagt.

Gikk konkurs

— Det vil selvfølgelig ha en preventiv virkning, sier direktør Hans Martin Moxnes i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Vestenfjelske.

Etter at Faktor Eiendom, som fikk byggeoppdraget, gikk konkurs 28. september, kritiserte Moxnes tildeling i en pressemelding.

— Da kontrakten ble tildelt registrerte vi med undring at Faktor Industrier, som var en modulbygger med lav omsetning, vant en totalentreprise på flere hundre millioner kroner. Entreprenørforeningen og dens medlemsbedrifter jobber hardt for seriøse forhold i byggebransjen. Det gjør det ikke enkelt for oss når byggherren, i dette tilfellet Studentsamskipnaden i Bergen, ikke tar hensyn til leverandørenes størrelse, historikk, erfaring, referanser og finansielle soliditet. Faktor Industrier er et nesten helt ubeskrevet blad i entreprenørsammenheng.

Avviser kritikk

Administrerende direktør Egil T. Pedersen i Studentsamskipnaden avviser kritikken.

— Vi må presisere at vi hadde en ordinær anbudskonkurranse i saken. Anbudene lå 50-100 millioner kroner over vår kostnadsramme. Vi må leve med at interesseorganisasjoner har andre oppfatninger enn oss. Det å bygge studentboliger i moduler er interessant og fremtidsrettet – og også rimeligere enn tradisjonelt bygg. Det er alltid tryggest å gjøre det vi alltid har gjort, men det bringer oss ikke særlig fremover. Den løsningen vi valgte var god og fremtidsrettet. Å si at prosjektet ikke har gått bra er det ikke dekning for. Utfordringer er det på alle løsninger med det omfang vi her snakker om. Utfordringene er løst etter hvert og prosjektet på Grønneviksøren ser vi på med stor tilfredshet, sier han.

Pedersen mener entreprenørene heller ikke har grunnlag for å klage samskipnaden inn for KOFA.

— Vi er ikke en offentlig organisasjon, og dermed ikke underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Vi får heller ikke så store offentlige tilskudd at vi blir omfattet av reglen, m sier han.

Reddet fra konkurs

Sammen med garantistene, DnB Nor og Nordic Guarantee, ble samskipnaden i går enige om en avtale som sikrer at byggingen av studentboligene kan fortsette uten pause.

Etter at utbyggeren, Faktor Eiendom, gikk konkurs 28. september, har byggingen på Grønneviksøren ved Store Lungegårdsvannet stått i fare for å stoppe.

Faktor Eiendom eide Faktor Industrier, fabrikken som bygger og leverer modulene til studentboligene. Det som var av penger i Faktor-systemet, lå i Faktor Eiendom. Etter konkursen sto derfor også Faktor Industri i fare å bli slått konkurs, fordi selskapet ikke kunne gjøre opp for seg.

Konsekvensen ville blitt at byggingen av modulene, som fraktes til Bergen og monteres her, hadde stoppet opp inntil bostyret eventuelt hadde fått inn et nytt selskap som kunne fullføre byggingen.