— Dette er midler som tilhører aksjonærene, ikke et tilfeldig valgt styre, sier Odd Drevland.

I over tre år har Taxi Vest hatt et millionbeløp stående på klientkonto hos advokaten, som tidligere var styreleder i selskapet. Men Drevland nekter å betale ut pengene.

— Begrunnelsene han gir for å holde pengene tilbake er underlige, sier Hans Petter Skjelbred, styremedlem i Taxi Vest.

- Har trenert saken

Selskapet har i over to år forsøkt å få Drevland til å overføre pengene, også gjennom rettsapparatet. Men sakene er blitt utsatt en rekke ganger. Torsdag prøver Taxi Vest på nytt i Bergen tingrett.

Styreleder Torkjell Øvrebø mener Drevland har et forklaringsproblem.

— Det er kanskje derfor han har trenert saken så lenge, sier han.

Usikker på kjøpesummen

Taxi Vest ble stiftet i 1996 etter en fusjon mellom Sotra Taxisentral og Askøy Taxisentral, men er ikke i drift i dag. Årsaken er at selskapet i 2007 solgte sine aksjer i Norgestaxi Bergen AS til Norgestaxi. De fleste løyvene fulgte da med. Avtalen sikret Taxi Vest opptil 3,4 millioner kroner, avhengig av hvor mange løyver som fulgte med. Én av arkitektene bak avtalen var daværende styreformann i Taxi Vest, advokat Odd Drevland.

Ifølge avtalen skulle pengene betales inn på Drevlands klientkonto i flere "porsjoner", fra juni 2007 til juni 2009.

Hvor mye som faktisk ble overført, har BT ikke sett noen dokumentasjon på. Odd Drevland sier at summen var på rundt 2,5 millioner kroner fordi en del løyver falt fra. Styret er usikker, siden Drevland har dokumentene i saken.

Taxi Vest mener de ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon på hva som står på klientkontoen. Det er Drevland uenig i.

Viste til gammel strid

I flere tilsvar til retten har Drevland vist til at han mente styret ikke hadde legitimitet. Han begrunnet dette med en konflikt mellom åtte tidligere aksjonærer og ett av de nåværende styremedlemmene, Hans Petter Skjelbred.

Konflikten ble imidlertid avsluttet i september 2010 etter et møte i Bergen forliksråd. Både Skjelbred og alle hans daværende motstandere har sagt til BT at det ikke var noe reelt grunnlag for konflikten.

— Vi la den ballen død etter møtet i forliksrådet. Jeg har hatt et godt forhold til Skjelbred etterpå, sier Tony Nyberg, som sto i spissen for "opprørerne".

Likevel holdt Drevland i flere måneder etter fast på konflikten som del av sin begrunnelse for ikke å betale ut.

- SMS er godt nok

Senere har Drevland vist til at han skal ha blitt truet med økonomisk ansvar dersom han betalte ut pengene. Dette har han ikke dokumentert.

Drevland har ikke selv gått til retten for å få et rettslig grunnlag for å holde pengene tilbake.

— Jeg har ikke funnet grunn til det. Hvis jeg får en e-post eller SMS fra én aksjonær som ber meg ikke å betale ut noe som helst, så er det tilstrekkelig for meg. Da finner jeg ikke grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser, sier han.

- Ikke legitimt valgt

For noen uker siden tok Drevlands argumentasjonen en ny vending.

I sitt sluttinnlegg fra 12. oktober til Bergen tingrett i forbindelse med den kommende rettssaken, skrev han følgende: "En kan ellers sette spørsmålstegn ved om dette er selskapets midler eller om det er midler som skal ut til den enkelte aksjonær, og da kan de i prinsippet ikke betales ut med befriende virkning til selskapets driftskonto uten å risikere ansvar."

— Dette er en ny argumentasjon som jeg har problemer med å forstå, sier advokat Morten D. Haldorsen, som representerer Taxi Vest.

— I mitt hode er ikke styret legitimt valgt. Jeg har null tillit til dem. De ivaretar egne interesser, ikke aksjonærenes, sier Drevland.

Får støtte av Ulveseth

Drevland sier til BT at han dessuten er blitt oppfordret av familien Ulveseth og andre aksjonærer om ikke å betale ut.

Karin Ulveseth er enke etter Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth, og er i dag en av de største aksjonærene. Hun sier til BT at hun har sendt en e-post til Drevland. I e-posten skal hun ha skrevet at Drevland sammen med en nøytral person skal fordele pengene mellom aksjonærene i Taxi Vest.

Taxi Vests advokat reagerer på dette.

— Det er i så fall veldig overraskende og vanskelig å forstå at han utelater et brev som passer så godt inn i argumentasjonen hans fra prosesskrivene, sier Haldorsen.

Ulveseth sier til BT at hun aldri har tatt opp saken med styret eller generalforsamling, eller tatt rettslige skritt for å få til en annen utbetalingsmåte.