Etter nesten seks måneder i rettssalen kom aktor Elisabeth Deinboll og Jan Inge Raanes i dag frem til sin konklusjon i straffesaken mot oljemann og investor Berge Gerdt Larsen.

Det eneste de mente var formildende var den lange tiden etterforskningen har tatt og at Larsen først fikk vite om etterforskningen etter et oppslag i Bergens Tidende vinteren 2006. Det gjør at aktor mener halve straffen bør gjøres betinget.

Larsen selv mener oppslaget ødela tilliten til han som forretningsmann og bidro til at hans satsing på borerigger gikk i vasken.

Etterforskningen startet i 2005, nyheten om at Larsen var under etterforskning kom ut i media etter en lekkasje fra en anonym kilde i politiet, ifølge Deinboll.

Vil inndra spart skatt

Påtalemyndigheten mener Larsen, ved grovt økonomisk utroskap og grovt skattesvik, har unndratt til sammen 31,6 millioner kroner i gevinst— og formuesskatt.

I dag la aktoratet ned påstand om at hele beløpet må inndras fra Berge Gerdt Larsen personlig.Han bør også dømmes til fem års fengsel, til å betale en bot på tre millioner kroner og til å dekke statens saksomkostninger på en million kroner.

På grunn av den lange etterforskningen og lekkasjen til media mener påtalemyndigheten at halve straffen bør gjøres betinget, med en prøvetid på to år.

Tappet selskap

Larsen ble i juni 2011 tiltalt for å ha tappet selskapet Larsen Oil & Gas for 20,5 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. Gevinsten ble ført ut av landet og unndratt beskatning.

Han er også tiltalt for å ha skjult en formue i utlandet. I 2007 var den minst 645 millioner kroner, ifølge tiltalen. I 2007 var den skjulte formuen knytt til eierskap i selskapene Larsen Oil & Gas Drilling Ltd, Network Drilling Ltd og Increased Oilfield Rentals (IOR) på Jersey.Larsen Oil & Gas solgte en million aksjer i DNO i 2000, og påtalemyndigheten mener han unndro 6,5 millioner kroner fra skattlegging etter salget.

Dom til høsten

— Det var som forventet, med det feilaktige utgangspunktet påtalemyndigheten har, sier Larsen forsvarer Svein Aage Valen. Sammen med medforsvarerne Ivar Strandenes og Hugo Matre har han seks dager på sin prosedyre.

Dommer Stein Dons Heinfjell sier dom i saken trolig er klar etter sommerferien i år.