— Det går ikke an å få ned trafikken ved å øke antall parkeringsplasser, sier Ruth Grung, Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget.

I forrige uke la de to byrådsleder Monica Mæland og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen frem en pakke med tiltak som skal bidra til å stanse trafikkveksten gjennom bompengeringen og redusere trafikken inn mot sentrum.

- Tiltakene treffer ikke

Nås ikke målene for trafikkutviklingen kan staten holde tilbake hele eller deler av de 550 millioner kronene som skal gå til å bedre kollektivtrafikken i Bergen.

Blant tiltakene som foreslås er fjerning av 200 parkeringsplasser på gateplan, samtidig som Klostergarasjen utvides, økte avgifter på offentlige parkeringsplasser, økte bompenger og miljødifferensierte priser samt sambruksfelt på alle innfartsårer.

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd:

— Vår oppfatning er at tiltakene ikke treffer der de skal. I utredningen er det ikke uttrykt konkrete ambisjoner når det gjelder kø og luftforurensing. Tiltakene som foreslås er heller ikke vurdert opp mot dette. Dette er altfor lite offensivt, mener Ruth Grung.

Mer drastiske tiltak

Når pakken kommer opp for samferdselsutvalget onsdag, vil hun foreslå å gå langt mer drastisk til verks.

  • Innføre tidsdifferensierte bompenger mellom klokken 7 og 9, men redusere satsene på kveldene og i helgene, når kollektivtilbudet er dårligere.
  • Øke prisen på parkering i sentrum i samme periode.
  • Ikke øke antall parkeringsplasser, men avvikle parkeringsplasser på gaten i takt med økningen av parkeringsplasser i fjellanlegg.
  • Støtte forslaget om å innføre miljødifferensierte bompenger.
  • Styrke dagens kollektivtilbud med flere arbeidsruter og ekspressruter.
  • Innføre enhetstakst i hele Bergensområdet, og ikke bare i Bergen, slik det er i dag.
  • Utvide ungdomskortet til 23 år.

Støtter du forslagene? Si din mening i feltet under.