— Også eksperter som advarer mot strålingen må tas med, sier han. Kvassheim er opprørt etter at BT i går skrev at Statens strålevern i en lysbildepresentasjon mistenkeliggjør navngitte forskere som advarer mot stråling fra mobiltelefoner.

— Jeg forventer at statsråden gir Statens strålevern beskjed om å behandle andre forskeres motsynspunkter med respekt, og ikke bruke det jeg vil kalle stalinistiske metoder i sin forvaltning av kunnskap, sier Kvassheim.

Premissleverandør

Gunnar Kvassheim tok etter NRK Brennpunkt-dokumentaren «En strålende dag» tidligere i høst spørsmålet om strengere strålegrenser opp i Stortinget.

— Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lovet at regjeringen vil nedsette et utvalg som skal oppdatere forskningens kunnskaper om mobilstrålingens virkning og se på forvaltningen av strålegrensene. Jeg frykter at det nye utvalget bare blir en repetisjon av tidligere norske rapporter på området hvis Statens strålevern er premissleverandør. Derfor vil jeg nå sende et nytt spørsmål til helseministeren. Jeg ønsker en forsikring om at utvalget blir bredt sammensatt, gjerne med eksperter fra utlandet. Alle må komme til orde.

Åpen for høring

— Kan det være aktuelt med en høring om forskningens kunnskapsstatus?

— Jeg er åpen for en høring, men det får vi eventuelt komme tilbake til når statsråden har svart. Jeg vet ikke svaret på om mobilstråling er farlig, men vi er ikke tjent med at et mulig alvorlig helsespørsmål løftes ut av politikken. Det er nå overlatt til en etat som virker svært lite ydmyk overfor alternativ kunnskap, sier Kvassheim.

Han har fått en rekke henvendelser fra publikum etter at han reiste spørsmål om strålegrensene i Stortinget:

— De fleste som er bekymret for stråling føler at de blir møtt med taushet og at Strålevernet ikke tar deres bekymring alvorlig. Slik kan vi ikke ha det. Jeg vil følge denne saken nøye, sier Kvassheim.

Vanskelig å forstå

— Strålevernets karakteristikker av navngitte forskere er vanskelige å forstå, sier Bente Moen, professor i arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Moen undersøker for tiden Kvikksaken på oppdrag fra Sjøforsvaret, og har uttrykt stor skepsis til Statens strålevern. Hun ba i 2007 Forsvarsdepartementet om å unngå at Strålevernet kom med i styringsgruppen for Kvikkprosjektet.

Professoren Moen reagerte også da Strålevernet i sommer avviste beboernes frykt for stråling fra en basestasjon på taket av Kalmarhuset i Bergen.

Hun skrev i en kronikk i BT at hun som forsker innen fagfeltet elektromagnetiske felt og helse blir oppbrakt og engasjert når vi blir fortalt av Strålevernet at det er ingen grunn til uro for stråling.