I salgsannonsen som ble lagt ut denne uken, fastsettes taksten på Vestlundveien 22D til 90 millioner kroner. Eieren kan gjøre svært god butikk dersom han får noe i nærheten av taksten. For fem år siden kjøpte han eiendommen i Fyllingsdalen for kun 36 millioner kroner av Helse Bergen.

I prospektet begrunnes verdien av eiendommen med at området nå blir omregulert til boligformål:

"Det er i utgangspunktet foreslått regulering med et samlet bruksareal på 19.500 kvm bolig med tilhørende garasje under bakkenivå. Det er foreslått fordelt på 165 leiligheter".

Reguleringsplan for eiendommen er ennå ikke godkjent i kommunen, men Vestlund Park har etter alt å dømme gode sjanser for å få bygge boliger på tomten.

For to år siden anbefalte byrådet at eiendommen kunne omreguleres til boligformål. Reguleringsplanen, som nå er lagt ut på høring, er også i samsvar med kommuneplanens arealdel.

— Kommunen har lagt til rette for at en kan bygge boliger i dette området, sier byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg.

Eierne bryter loven

Eiendommen som nå kan bli millionbutikk, er det siste året blitt kjent av helt andre grunner enn byggeplanene.

Vestlundveien 22 er blant stedene politiet rykker hyppigst ut til. BT har besøkt stedet en rekke ganger, og har avdekket sterkt kritikkverdige forhold.

Da dagens eier, Vestlund Park, kjøpte eiendommen av Helse Bergen i desember 2007, var området regulert til institusjonsformål. Vestlund Park AS har leid ut hybler i det gamle bygget i påvente av tillatelse til å rive bygningen og bygge nye leiligheter. Selv om bygget i dag er regulert for institusjonsformål, leies rommene likevel ut til barnefamilier. De bor i bygget sammen med tunge rusmisbrukere.

Da BT besøkte bygget i høst fløt bosset i lokalene, og gangen utenfor toalett og dusj luktet intenst av avføring. Avføring og urin lå også utover baderommene.

I forbindelse med artikkelserien kom det frem at Bergen kommune betalte husleien for tre av beboerne i bygget. Etter at BT skrev om saken i høst, sluttet sosialkontoret å sende klienter for å bo der.

Kommunens byggesaksavdeling har også slått fast at hybelutleien er ulovlig.

I mars 2011 ila kommunens fagetat eierne en mulkt på 70.000 kroner. På toppen kommer det saftige dagbøter. Disse løper fortsatt, bekrefter byggesakssjefen.

— Eieren løper en risiko ved ikke å imøtekomme disse påleggene, sier Wiberg.

Eierne av Vestlundveien 22D har tidligere bestridt at utleien er ulovlig. Bystyrepolitikerne fastslo derimot i november at bygget brukes i strid med loven.

Men selv om dagmulktene fortsetter, kan prosjektet likevel bli god butikk for eieren av Vestlund Park. I tillegg til utleieinntekter på det ulovlige bygget, ligger eieren an til å få en betydelig fortjeneste dersom han får solgt eiendommen videre.

- Forferdelige forhold

Saken fra Fyllingsdalen har også skapt stort engasjement i det politiske miljøet i Bergen. I fjor var flere Ap-politikere på befaring i bygget. Leder av helse- og omsorgskomiteen, Marte Mjøs Persen (Ap) reagerte sterkt på det de fikk se.

— Der ute bor det mennesker under forferdelig forhold. Det burde ikke vært beboelse der slik det står nå. Dem som eier det stedet driver for ren profitt. De tjener seg rike på å utnytte flere mennesker som er i en vanskelig livssituasjon, sier Persen.

— Jeg håper uansett at et salg vil gjøre at forholdene blir ryddet opp i der ute, sier Ap-politikeren.

Torstein Dahle (Rødt) karakteriserer den ulovlige utleien i Vestlundveien som vanvittig grovt.

— Det er et gammelt fenomen at slike personer spekulerer i å få endret formålet til noe som er mer lønnsomt. Alle samfunnsmessige hensyn settes til side på grunn av det.

Dahle mener politikerne burde gjort mer ut av denne saken.

— Man kunne vurderte å gjøre en politisak ut av dette, hevet mulktene kraftig, eller gått til mer offensiv inkasso.

Dahle mener flertallet i komité for byutvikling gir spekulanter altfor stort spillerom.

— Det gjør de ved å gi dispensasjoner i søkk og kav. Man strekker seg for langt for å la folk gjøre som de vil, uten å tenke nok på fellesskapets interesser, mener Dahle.

  • BT skriver på papir i dag at kjøpesummen var 20 millionerkroner. Det er dette beløpet som står på skjøtet. Helse Bergen opplyser at detkorrekte beløpet er 36 millioner kroner. Det ble foretatt et sluttoppgjør på 20millioner kroner i 2010. dette beløpet er feilaktig registrert som pris påeiendommen.