— Jeg kjente ikke igjen noe av det som sto i hyllene. Alle tingene mine var borte, sier NHH-studenten.

I august i fjor kom Vaishali Lara Kathuria (24) hjem fra sommerferie, til leiligheten hun leier av foreldrene i Bergen sentrum. Da hun gikk ut i boden i gangen for å legge fra seg kofferten, fikk hun sjokk.

— Jeg kunne ikke fatte hva som hadde skjedd, sier hun.

Klokken var elleve på kvelden. Med tårer i øynene prøvde Kathuria å nøste opp i hvordan tingene hennes kunne ha forsvunnet. I boden fant hun en Ipod, som hun skrudde på. Hun ringte navnet som kom opp.

— Det viste seg å være den nye naboen min, sier hun.

Og slik starter historien om bodtømmingen som ble advokatmat.

Uvitende nabo hadde feil nøkkel

Da den nye naboen til Kathuria skulle overta leiligheten sin noen dager før hun kom hjem fra ferie, var nemlig selgeren, Jon Christian Ceccaroli Syvertsen, forhindret fra å stille. Dermed fikk megleren i salget, fra Fana Sparebank Eiendom AS, ansvaret for overtakelsen.

— Megleren hadde ikke satt seg inn i hvilken bod som var min, så de bare prøvde seg frem med nøklene de fant i leiligheten, sier Syvertsen.

Det han ikke visste, var at en av nøklene han hadde i leiligheten, tilhørte Kathurias leilighet og bod.

— Jeg aner ikke hvordan den har havnet der, jeg visste ikke at jeg hadde den. Hadde jeg visst at jeg satt med en nøkkel som passet til en annen leilighet i bygget, hadde jeg selvfølgelig ikke lagt den igjen i leiligheten, sier Syvertsen.

Den nye eieren og megleren antok imidlertid at nøkkelen var til Syvertsens bod, og prøvde den i boddørene i gangen. Da døren gikk opp, fant de en bod som var langt fra tom.

Forvirrende bodinnhold

Megleren ringte selger.

— Han sa jeg ikke hadde kastet tingene i boden min. Det nektet jeg først på, men det var to måneder siden jeg flyttet ut, så jeg kunne ikke sitte i Frankrike å være bombastisk når megleren sa at her var det ting i boden min.

Syvertsen spurte hva megleren så. Vaskeutstyr, permer og en bag med noe tøy var svaret.

Syvertsen hadde hatt hjelp til å flytte ut, og dette var ting han også hadde hatt i sin bod. Dermed var det ikke umulig at noen hadde satt tingene tilbake i hans bod.

— Dessuten hørtes det ikke ut som noe som hadde noen verdi, derfor gikk det ingen alarm hos meg. Så jeg ba dem kaste det, sier Syvertsen.

- Meglerfirmaet har skylden

Som sagt, så gjort. Den nye naboen kastet alle Kathurias eiendeler, bortsett fra en hammer, og flyttet inn sine egne ting.

— Meglerfirmaet er ansvarlig for at Kathurias eiendeler forsvant. De må sette seg inn i hvilken bod som tilhører leiligheten når de har påtatt seg ansvaret for overtakelse. Jeg spurte om megleren ville se boden, men han sa nei, sier Syvertsen.

Kathuria er heller ikke i tvil om at meglerfirmaet burde erstatte tingene hennes og beklage.

— Det jeg burde gjort, var å gå rett til politiet og anmelde tyveri fra boden min. Men jeg tenkte det var så pass åpenbart at megleren hadde gjort en feil her, siden de hadde ansvaret for overtakelsen, at de ville steppe opp, sier Kathuria.

Krever 80.000 kroner

Da ingen tok på seg skylden, prøvde Kathuria og faren å anmelde forholdet.

— Men politiet ville ikke ta imot noen anmeldelse, siden vi visste at det hele bunnet i en stor misforståelse, sier hun.

Dermed kunne heller ikke forsikringsselskapet hennes kompensere henne for de tapte verdiene.

— Jeg hadde klær og utstyr for nesten 50.000 der, sier Kathuria.

I tillegg estimerer hun verdien på skolearbeidet sitt til 30.000 kroner.

— Det er umulig å sette en pris på det. Men hvis jeg skulle reprodusere alt arbeidet, er det prisen jeg vil sette på det. Det har stor emosjonell og faglig verdi, sier hun.

Kathuria sendte erstatningskravet på til sammen 79.500 kroner til advokat og fagansvarlig Tine Lekven ved Fana Sparebank Eiendom AS. Der mener Kathuria at hun ble møtt med en ovenfra-og-ned-holdning, noe Lekven mener ikke er en riktig fremstilling.

- Kommer ikke til å gi oss

Da de ikke kom noen vei med eiendomsmegleren, hyrte de inn advokat.

— Dette er ikke en sak som hører hjemme i rettssystemet i det hele tatt, så vi har prøvd å invitere både megler, selger og kjøper av naboleiligheten til møte, sier Kathuria.

Men ingen kom. Nå tar Kathuria saken videre til forliksrådet, hvor de ber om erstatning fra tidligere eier av naboleiligheten Syvertsen.

— Det er megleren som har gjort feil her, men de var hyret inn av vår gamle nabo. Det er etter råd fra advokaten vi gjør det slik, sier Kathuria.

— Hvis megleren bare kunne gitt oss et tilbud ville vi vurdert det. Men nå har det blitt en prinsippsak for oss, vi kommer ikke til å gi oss. Folk må få vite at de ikke bør gjøre business med dette firmaet, sier Kathuria.

- Så ingen verdi i tingene

Fana Sparebank Eiendom AS beklager det som har hendt.

— Det var utrolig upåregnelig at dette skulle skje, men vi kan ikke se at megleren kunne gjort noe annerledes, sier advokat og fagansvarlig Tine Lekven.

Hun bekrefter at deres megler var selgers representant ved overtakelsen, og forklarer at der sto det noen møbler som kjøper ikke ville ha. Megleren kontaktet ifølge henne selgeren som sa at kjøper kunne kaste møblene mot et avslag i prisen.

— Det lå en bodnøkkel i leiligheten. Da kjellerboden ble undersøkt, oppdaget de at den heller ikke var tømt. Ingen mistenkte at det var feil bod som ble undersøkt, og selger sa alt kunne kastes. Verken kjøper eller megler så noen stor verdi i det som sto der, sier Lekven.

- Selger har skylden

Derfor ble boden tømt og alt kastet som avfall. Lekven sier de har beklaget overfor Kathuria, og tilbudt å betale et beløp for å få saken ut av verden. Kathuria benekter å ha fått et slikt tilbud.

— De har ikke tatt på seg noe ansvar heller, de sier bare at det er beklagelig det som har skjedd, sier hun.

Lekven har anbefalt Kathuria å ta kontakt med selger, som hun mener har ansvar for at situasjonen har oppstått.

— Det er selger som har instruert om at innholdet i boden skulle kastets. Hvis man skal kunne rette noe ansvar noe sted, mener vi det er mot selger, sier hun.

Etterpåklokskapen

Burde det ikke ringe en bjelle for megler når det er ting i boden, selv om selger sier den skal være tom?

— Det megler gjorde var å ringe selger og si at her var det ting i boden. Da fikk han beskjed om at det kunne kastes. Det er på bakgrunn av det vi mener megler har gjort det han kunne gjøre. Når selger da har lagt frem en nøkkel og instruerer om at det skal kastes, mener vi ansvaret må ligge der, sier Lekven.

Kathuria sier permene hennes var merket med navnet hennes. Kunne ikke megleren tatt seg ett par minutter for å sjekke hvem som eide tingene?

— Jeg er helt enig i det, i etterpåklokskapens lys. Men det var ikke i noens tanker at dette skulle være noen andres bod. Det var ingen som tenkte at de burde sjekke nærmere hvem som eide det, sier Lekven.