Mer enn seks år etter tank­eksplosjonen i Sløvåg i Gulen, krangles det fremdeles om skyld og millioner.

I september er det satt av tre og en halv uke i Nordhordland tingrett når det estisk-eide selskapet Alexela Sløvåg AS går til søksmål mot Protector For­sikring ASA.

Bakgrunnen er eksplosjonen ved tankanlegget i Sløvåg i mai 2007. Alexela kjøpte selskapet Vest Tank av forretningsmannen Trond Emblem dagen før eksplosjonen, og omdøpte det til Alexela Sløvåg.

- Vest Tank var forsikret mot brann, og vi «arvet» forsikringssaken etter eksplosjonen. Det er en uenighet, og retten vil avgjøre hvor mye erstatning som skal betales ut, forteller administrerende direktør Heiti Hääl i eierselskapet Alexela Logistics.

Kort fortalt mener Alexela at straffbare handlinger utført av Emblem ikke fratar dem retten til forsikring.

Har fått motsøksmål

Alexela krever inntil 32,6 millioner kroner av forsikringsselskapet, pluss renter. Kravene er knyttet til fire forhold:

Skader på tanker, maskiner, brakker, kontorbygg m.m.

Opprydningskostnader

Tap knyttet til driftsstans

Krav fra tredjeparter

I kravet fra Alexela er det gjort fratrekk for en tidligere utbetaling fra Protector i 2008 på 14,3 millioner kroner i foreløpig erstatning. I et motsøksmål fra Protector, krever forsikrings­selskapet tilbakebetalt disse pengene. Spriket mellom kravene beløper seg altså til nærmere 50 millioner.

- Undersøkte ikke godt nok

Protector Forsikring mener Alexela ikke har rett på penger, fordi den tidligere eieren, Trond Emblem, ga dem feilaktige opplysninger om Sløvåg-anlegget. Han er også dømt for dette, men har anket til Høyesterett.

Alexela mener Protector selv har slurvet, og at de ikke skal ha gjennomført noen undersøkelse av virksomheten som ble drevet ved tankanlegget.

- Forsikringsselskaper har etter loven en plikt til å undersøke en risiko før de forsikrer den, sier Hääl.

Tankene som eksploderte inneholdt «coker gasoline», som er en bensinlignende masse etter raffinering av olje og oljerester.

- Eksplosjonen skyldtes ikke «coker gasoline», men uregelmessig avfallshåndtering fra Vest Tanks side, i strid med deres egne arbeidsinstrukser. Vi tror ikke det var noen informasjonsplikt knyttet til dette, sier Hääl.

Ifølge Hääl ga imidlertid Emblem feilaktig informasjon etter eksplosjonen.

- Han svindlet forsikrings­selskapet, men er også dømt for å ha bedratt Vest Tank til fordel for sitt eget selskap, Vest Kran. Vi mener det er urimelig at vårt selskap skal straffes for bedrageri utført til fordel for Vest Kran, sier Alexela-toppen.

Vant tidligere søksmål

Rettssakene har stått i kø siden eksplosjon i Gulen i 2008. I tillegg til straffesaker mot både tidligere eier og daglig leder, har det vært en rekke sivile saker og søksmål.

Alexela vant i 2010 frem med et søksmål hvor de krevde 154 millioner kroner fra Trond Emblems hovedselskap, Emblem Holding.

Noen måneder etter dommen gikk Emblem Holding konkurs.

Utsatt for fjerde gang

Etter dette har Alexela forsøkt å få behandlet et søksmål mot Trond Emblem og Jostein Berland personlig. Kravet er på 65 millioner kroner.

I mars ble saken utsatt for fjerde gang, grunnet sykdom hos Berlands advokat.

Det personlige søksmålet skal etter planen opp for Nordhordland tingrett i desember.

- Jeg har fått beskjed om at saken da vil gå uansett, sier advokat Erik Myhr Nilsen, som representerer Alexela.