Konkursboet etter Terra Securities saksøker sammen med sju av de såkalte Terra-kommunene den amerikanske finansgiganten Citigroup for over 200 millioner dollar, eller drøyt 1,2 milliarder kroner.

Det opplyser bobestyrer for konkursboet, advokat Jon Skjørshammer hos advokatfirmaet Selmer, i en pressemelding tirsdag.

Kommunene som er med på søksmålet, er Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Saksøkerne ønsker erstatning for selskapsaksjonærenes konkurstap og kommunenes investeringstap.

Det blir holdt en pressekonferanse om søksmålet tirsdag klokken 10 hos advokatfirmaet i Oslo.

Amerikanske elitejurister skal ta seg av milliardsøksmålet som syv Terra-kommuner og konkursboet etter Terra Securities reiser mot den amerikanske finansgiganten Citigroup.

Advokat Jon Skjørshammer, som er bobestyrer for konkursboet etter Terra Securities, kan knapt ha hatt tid til å være utendørs i sommer.

Først i vår ble bostyreren og hans medhjelper, revisor Halvor Groven, oppmerksomme på at foreldelsesfristen kunne være to år, ikke tre.

– Arbeidet måtte derfor forseres i vår, forteller Skjørshammer, som tirsdag inviterte til pressekonferanse i advokatfirmaet Selmers nye lokaler på Aker Brygge for å redegjøre for søksmålet, som er på 200 millioner dollar, rundt 1,2 milliarder kroner. Søksmålet ble levert mot Citigroup i New York mandag.

Ett år siden Men saken har vært forberedt i lengre tid. For et drøyt år siden begynte bostyret for alvor å vurdere om det kunne være feil i produktet som Citigroup solgte via Terra Securities.

– Mye tid har gått med til å konsultere ekstern ekspertise. Både utenlandsk finansekspertise og amerikanske toppjurister har bistått bostyret med råd i forkant av beslutningen om å saksøke finansgiganten, forteller Skjørshammer.

Anbudsrunde Det er jurister i det amerikanske advokatfirmaet Kasowitz, Benson, Torres & Friedman som skal representere Terra Securities-boet og de sju kommunene som står bak søksmålet: Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Dette firmaet ble foretrukket framfor fire konkurrerende firmaer som sto tilbake i finalerunden.

– Vi har sikret oss noen av de beste juristene på området som finnes i USA, sier Skjørshammer.

På pressekonferansen redegjorde han detaljert for hva de amerikanske juristene vil koste bostyret: Saksomkostningene vil komme opp i ca. 25 millioner kroner.

Både morselskap og døtre Stevningen retter seg både mot Citigroup Inc og to datterselskaper. Og grunnlaget for søksmålet er at Citigroup, ifølge bostyret, har gjort seg skyld i grove feil i presentasjonen av produktene som ble solgt via Terra Securities:

– Citigroup feilinformerte både Terra Securities og kommunene om egenskapene ved investeringsproduktene de tilrettela for kommunene. Risikoen ved produktene ble ikke kommunisert. Varen fungerte ikke etter spesifikasjonene, sier Skjørshammer.

Tapte over en halv milliard Tapet kommunene ble påført som følge av investeringene i de aktuelle produktene var 541 millioner kroner, ifølge bostyret.

Risikoen i produktet var langt høyere enn kundene ønsket. Men dette gikk ikke fram av materialet og dokumentasjonen Citigroup la fram, ifølge Skjørshammer.

– Citigroup baserte dessuten sin salgsdokumentasjon på en anvendelse av statistikk som var egnet til å tildekke den betydelige risikoen som lå i produktet, sier Skjørshammer.

Han sier ekstern finansekspertise som bostyret har konsultert, mener produktene var feilkonstruert for formålet.

– Hadde informasjonen reflektert produktenes reelle risiko, ville de aldri blitt formidlet av Terra Securities og kjøpt av kommunene. Kommunene ønsket en konservativ investeringsrisiko med begrenset risiko for tap, sier Skjørshammer.

På pressekonferansen frikjente han langt på vei Terra Securities:

– Verken kommunene eller Terra Securities kan lastes for at Citigroup, et av verdens største og mest ansette finanshus, tilrettelegger og selger finansprodukter som er feilkonstruerte og dermed ikke fungerer som forutsett, sier bostyrer Jon Skjørshammer.