Help tilbyr rettshjelpsforsikring til boligkjøpere, men vil bare gjøre det hvis selger bruker megler eller advokat. — Vi har i en del tilfeller tilbudt forsikring til boligkjøpere i private handler, men vår erfaring er at kjøperens stilling blir svekket, sier administrerende direktør Johan Dolven.

Test deg selv: Kan du reglene for boligsalg?

— Jeg er opprørt på vegne av boligkjøperne, sier han og kaller det misforstått forbruker- politikk å slippe boligselgerne løs i nettportalene.

Help passerer i høst 5000 klagesaker. Helps erfaring fra bolighandler uten bruk av megler er at det ofte manglet dokumentasjon. Da ble det vanskeligere å dokumentere at boligen hadde mangler.

Mange vil teste — Jeg tror dette frislippet kan føre til at mange vil legge ut annonser for å teste boligen sin i markedet, men de vil neppe gjøre samme forarbeidet som meglere gjør, sier Dolven.

Boligselgere slippes til i nettportalene samtidig med at kravene til eiendomsmeglernes utdannelse og opplysningsplikt er blitt innskjerpet.

Nettportaler som Finn.no har tillatt privatpersoner å legge inn annonser for hytter, bilder og andre produkter, mens nettannonsering har vært forbeholdt meglere og advokater. Også internettmeglere som hjelper folk til å stå for en større del av boligsalget, har hatt tilgang til portalene. Likevel har det vært relativt få som har valgt å ordne boligsalget selv.

Både konkurransemyndighetene og forbrukermyndighetene har ivret for en endring av reglene, og en ny forskrift kom nå i høst.

— Forskriften sier at alle nettportaler skal legge til rette for boligannonser fra private innen årsskiftet. Det vil vi etterkomme, sier Lars Vangen Jordet, direktør for Finn eiendom.

— Vi er av den oppfatning at det er tryggest å bruke eiendoms- meglere. De er regulert av eiendoms- meglerloven, og jeg er ikke kjent med at et tilsvarende lovverk gjelder for private selgere, sier han.

Standardopplysninger Finn har ennå ikke detaljene klare, men vil legge til rette for at de private annonsene skal inneholde et knippe standardopplysninger som gjør at de passer inn i Finns søkekriterier.

— Vil private boligannonser få en egen avdeling på Finn?

— Det er ikke avklart ennå, sier Lars Vangen Jordet.

— Hvordan skal dere sikre dere mot svindel, f.eks. at en leieboer legger ut en bolig han ikke eier, for salg?

— Finn kan aldri dekke seg 100 prosent mot at folk er uærlige, men vi vil legge til rette for mekanismer som fanger opp svindel og for at dette skal bli tryggest mulig. Vi gjør mye på den fronten allerede, sier Lars Vangen Jordet.

Blant de tingene Finn vurderer, er en måte å verifisere eierskapet til boligen på.

— Men vi kan ikke hindre at boligselgere gir feilaktige eller mangelfulle opplysninger om boligen, sier han.

Vantro meglere - Vi reagerte med vantro, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer.

— Meglere må ha tre års utdannelse for å stå på visning og håndtere en budrunde, sier han.

Nå må boligkjøpere forholde seg til folk som ikke er omfattet av bransjenormen eller opplysningsplikten i lov om eiendomsmegling. Og mange kjøpere kan ikke regelverket, mener Dreyer.

Lov om eiendomsmegling har detaljerte bestemmelser om hvilke informasjoner meglere skal innhente før boligsalget. Etter en overgangsordning får ingen drive eiendomsmegling uten utdannelse i faget.

BT og Finn.no er i samme konsern.