Bakgrunnen for møtet var en uvanlig krass e-post fra fylkesleder Nils P. Støyva til Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, statsråd ved SMK og partisekretær Raymond Johansen. Der fyrte han løs mot olje— og energiminister Ola Borten Moes valg av kraftlinjetrasé gjennom Flora kommune.

«Det er svært stor misnøye i Sogn og Fjordane Ap og i Flora Ap. Det formelig koker om saken,»" skrev Støyva i e-posten dater 2. desember.

Der gikk han langt i å antyde at Ola Borten Moe i denne saken har bedrevet partikameraderi.

«Den nye traseen valgt av Olje— og energidepartementet (OED) er i samsvar med ønskene til Sp i området. Vedtaket er gjort på tvers av alle politiske vedtak og faglige anbefalinger. Dette er alvorlig. Og det vil bli mye bråk og uro fremover,» skriver Støyva i e-posten.

- Nytt Hardanger

De sterke reaksjonene skyldes at olje- og energiminister Ola Borten Moe i desember i fjor bestemte at den store 420 kV-kraftlinjen skal bygges tett på bostedsbebyggelsen i Eikefjord. Vedtaket er stikk i strid med anbefalingene fra Flora kommune, fylkeskommunen og fagetaten Norges vassdrags- og energidirektorat. De har alle gått inn for en trasé lengre vekk fra folk.

— Jeg er redd for at dette kan bli vår Hardanger-sak, sier fylkesleder Nils P. Støyva, og legger til:

— Får vi ikke linjene vekk fra der folk bor, frykter jeg at uroen vil fortsette. Det betyr protester, demonstrasjoner og stadig nye medieoppslag.

Kraftlinjetraseen i Florø er ikke den første Moe får kritikk for. VG skrev i januar i fjor at olje- og energiministeren fjernet kraftmaster fra partikamerat og Bremanger-ordførers eiendom.

Linje nær barneskole

Florø Arbeiderparti skal bare dager før e-posten ble sendt til Statsministerens kontor, fått avslag på en forespørsel om å legge frem sin sak for Ola Borten Moe. Men den krasse e-posten skal ha satt fart på prosessen. 6. desember, kun fire dager etter Støyvas e-post, møtte tre representanter fra Sogn og Fjordane Ap den politiske ledelsen ved Statsministerens kontor. Rundt bordet satt foruten Støyva, statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), statssekretær Inger Anne Ravlum (Ap), samt Solveig Willis og Tor Bremer, begge fra Sogn og Fjordane Ap.

— Vi er i utgangspunktet positiv til denne linjen, men ønsker en annen trasé, der en får linjen bort fra bebyggelsen i og nær Eikefjord Sentrum. Slik som det er i dag er det flere hus som må fraflyttes. En får også nær linjeføring til barneskolen i grenda. Hadde Moe valgt NVEs trasé, ville det ikke blitt uro og protester i denne saken, sier Støyva.

Avviser all kritikk

Møtet skal etter det BT erfarer vart rundt tre kvarter. Støyva forteller at mesteparten av tiden satt regjeringsrepresentantene og lyttet til at de lokale Ap-representantene la frem sin sak.

Nils P. Støyva var svært positiv etter møte.

— På bakgrunn av alle innspill som er kommet regner jeg med at OED må vurdere saken en gang til, sa fylkeslederen til BT onsdag.

Da hadde han ikke fått med seg siste utvikling i saken.

Flere berørte grunneiere i Florø har klaget saken inn til Sivilombudsmannen. I et brev fra Olje- og energidepartementet datert 7. desember – dagen etter at møtet fant sted på SMK – avviser departementet all kritikk mot saksbehandlingen.

SMK ønsker ikke å kommentere saken.

— Dette var et rent partimøte. Det er OED som håndterer denne saken, sier statssekretær Hans Kristian Amundsen (Ap).