— Dommen er tydelig på at forsikringssvindel og miljøkriminalitet ikke lønner seg, sier Fredrik Messel, som er direktør for skadeoppgjør i Protector.

Bakgrunnen for saken er eksplosjonen i to tanker på anlegget i Sløvåg 24. mai 2007. Eksplosjonen forårsaket store materielle skader. Flere av dem som arbeidet ved anlegget, ble skadd.

Alexela, som kjøpte Vest Tank-anlegget av tidligere eier Trond Emblem, krevde under rettssaken 33 millioner kroner av forsikringsselskapet Protector. Dette var penger Protector hadde holdt tilbake etter eksplosjonen.

— Meget godt fornøyd

Protector mente imidlertid at Alexela ikke har rett på penger fordi den tidligere eieren, Trond Emblem, ga feilaktige opplysninger om Sløvåg-anlegget. Dette er Emblem dømt for både i tingrett og lagmannsrett. Han anket til Høyesterett, men ble avvist av ankeutvalget.

— Vi er meget fornøyd med dommen, sier skadeoppgjørsdirektør Fredrik Messel i Protector.

— Tingretten har gitt en meget god begrunnelse på sentrale punkter. Når tidligere ene-eier og styreformann for Vest Tank - nå Alexela - er dømt for forsikringssvindel, bortfaller hele erstatningen, og utbetalte beløp må betales tilbake, sier Messel.

Krevde penger tilbake

Vest Tank hadde tre forsikringsdekninger hos Protector: bygningsmassen, driftsavbrudd og ansvarsforsikring. Kravet fra Alexela Sløvåg når det gjelder de to første forsikringene var på 45 millioner kroner.

— Vi avviste dette kravet fullstendig, og var av den oppfatning at Alexela Sløvåg skulle betale tilbake de pengene de hadde mottatt, sier Fredrik Messel.

Må ut med 20 millioner

Det estisk-eide selskapet Alexela, som kjøpte anlegget dagen før eksplosjonen, krevde under saken i Nordhordland tingrett inntil 32,6 millioner kroner av forsikringsselskapet pluss renter.

Protector på sin side ville at eierne skulle betale tilbake 14,3 millioner kroner som forsikringsselskapet allerede har utbetalt.

De drøyt 20 millionene omfatter erstatning, renter og sakskostnader.

Ifølge advokat Erik Myhr Nilsen, som representerer Alexela, har selskapet ennå ikke tatt stilling til om tingrettsdommen blir anket.

FORNØYD: Protector-direktør Fredrik Messel.